Kompenzujte svoji uhlíkovou stopu

V černých vlacích zeleně

Věříme, že koncept ekologicky udržitelné dopravy má opravdu smysl. Cestování milujeme, ale čím dál více si uvědomujeme, že má nezanedbatelný dopad na životní prostředí. Proto jsme se pustili do projektu, který mu uleví - dáme vám, našim cestujícím, možnost kompenzovat uhlíkovou stopu vaší jízdy. 

Rovnováha je základ

Podstatou uhlíkového offsetu je, že neguje – offsetuje – stejné množství emisí skleníkových plynů, které vypustíme do ovzduší. Tyto plyny vypouští například továrny nebo nejrůznější dopravní prostředky (jako v našem případě). Offset se vytvoří buď podporou zdrojů obnovitelné energie nebo financováním výsadbových aktivit.

Certifikát kompenzace >

Rovnováha je základ

Když cestovat, tak vlakem

Vlaky jsou jasnou jedničkou v šetrnosti k životnímu prostředí. Zatímco doprava v Evropské unii generuje čím dál tím větší množství CO2, železniční doprava se na tom podílí pouze z 0,5 % a dlouhodobě klesá. Na druhé straně stojí třeba letecká doprava, která neustále roste. Nejzelenější vlaky jsou pak ty elektrické, u kterých se CO2 tvoří výrobou spotřebované elektřiny, při samotném provozu vůbec. 

Zdroj: www.eea.europa.eu

Společně pomáháme

V obci Jabloňov jsme zasadili 40 stromů. Výsadba je tvořena především švestkou domácí a dále dřevinami, které se v okolí přirozeně vyskytují - osikami, javory babykami a břízami. Díky tomu jsme společně s vámi kompenzovali 77 tun CO2  za celkem 58 962 Kč. Bez vás bychom to nedokázali, děkujeme!

Společně pomáháme

Kompenzace uhlíkové stopy

Partnerem projektu je společnost CI2, která je odborným garantem a administrátorem českého klimatického programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 v ČR.