Kompenzujte svoji uhlíkovou stopu

V černých vlacích zeleně

Věříme, že koncept ekologicky udržitelné dopravy má opravdu smysl. Cestování milujeme, ale čím dál více si uvědomujeme, že má nezanedbatelný dopad na životní prostředí. Proto jsme se pustili do projektu, který mu uleví - dáme vám, našim cestujícím, možnost kompenzovat uhlíkovou stopu vaší jízdy. 

Certifikát kompenzace >

Rovnováha je základ

Podstatou uhlíkového offsetu je, že neguje – offsetuje – stejné množství emisí skleníkových plynů, které vypustíme do ovzduší. Tyto plyny vypouští například továrny nebo nejrůznější dopravní prostředky (jako v našem případě). Offset se vytvoří buď podporou zdrojů obnovitelné energie nebo financováním výsadbových aktivit.

Rovnováha je základ

Když cestovat, tak vlakem

Vlaky jsou jasnou jedničkou v šetrnosti k životnímu prostředí. Zatímco doprava v Evropské unii generuje čím dál tím větší množství CO2, železniční doprava se na tom podílí pouze z 0,5 % a dlouhodobě klesá. Na druhé straně stojí třeba letecká doprava, která neustále roste. Nejzelenější vlaky jsou pak ty elektrické, u kterých se CO2 tvoří výrobou spotřebované elektřiny, při samotném provozu vůbec. 

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/viewZelené partnerství

Zelené partnerství

Společnost CI2 je odborným garantem a administrátorem českého klimatického programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 v ČR. Tento program zapojeným společnostem poskytuje nezávislou garanci, značku kvality a podporu sledování a snižování emisí skleníkových plynů. Program je realizován pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zelené partnerství

Kompenzace uhlíkové stopy