Leo Express v závazku veřejné služby

Leo Express začal fungovat jako soukromý dopravce jezdící na vlastní komerční riziko bez jakýchkoliv dotací na provoz na konci roku 2012. Máme ale také dlouhodobý zájem o provozování regionální a dálkové dopravy v závazku veřejné služby, které objednává Ministerstvo dopravy ČR a jednotlivé kraje.

Společným cílem dopravce a objednatele je dlouhodobé navýšení počtu cestujících. Klíčem k úspěchu jsou kvalitní vozidla a zákaznický servis. Obojí oceňují cestující v 7 evropských zemích, na železnici v České republice, Slovensku, Polsku a ve spolupráci také v Německu. Je na čase posunout i standard objednávané dálkové a regionální dopravy.

I. Komerční riziko versus závazek veřejné služby

Provozování služby na vlastní komerční riziko znamená, že daný provoz si musí sám na sebe vydělat, jinak bude ve ztrátě. Příjmy tedy přichází pouze od samotných cestujících a dopravce nedostává žádné dotace z veřejného rozpočtu.

Dopravu v závazku veřejné služby objednává Ministerstvo dopravy ČR v případě dálkové dopravy a jednotlivé kraje v případě regionální železniční dopravy. V případě, že si na sebe provoz dané linky nebo souboru linek nedokáže vydělat, objednatel dopravci proplatí rozdíl. Dopravce tak může provozovat linku, kterou například nevyužívá tolik lidí, a neprodělat na tom.

Komerční riziko

 • Dopravce podniká na vlastní riziko a není dotován státem
 • Dopravce se sám rozhoduje, kolik spojů na které lince bude provozovat
 • Dopravci jde o co nejvyšší zisk

Závazek veřejné služby

 • Dopravce nepodstupuje riziko, protože mu případné ztráty proplatí objednatel
 • Dálkovou dopravu objednává Ministerstvo dopravy ČR
 • Regionální dopravu objednávají kraje
 • Objednateli jde o co nejvyšší dopravní obslužnost

II. Současné cíle dopravy v závazku veřejné služby

Hlavním cílem objednatelů i dopravců je co nejvíce zvýšit obsazenost jednotlivých spojů. Čím více cestujících na daném spoji bude cestovat, tím více si na sebe spoj vydělá a tím méně peněz bude dané linka vyžadovat z veřejných rozpočtů.

CÍL: ZVÝŠIT OBSAZENOST

 • OBJEDNATELÉ MAJÍ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ NEJVĚTŠÍ VÝBĚR MEZI DOPRAVCI V HISTORII
  • možnost porovnání nabídek v rámci soutěží, ev. přímého zadání (tržní konzultace)
 • OKAMŽITÉ ZVYÝŠENÍ ATRAKTIVITY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A LEPŠÍ VYUŽITÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH PENĚZ
  • koruna od kraje na dopravu v kraji jako dlouhodobá investice do služeb
 • ATRAKTIVITA DOPRAVY JE DÁNA CELISTVOSTÍ SLUŽBY
  • nejen nová vozidla, ale i služby na palubě, Wi-Fi, návazná spojení, door2door, cyklostojany,…
 • OTEVŘENÍ TRHU ZNAMENÁ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
  • na železnici a spojených službách, podpora pracovního trhu a podnikání pro celý region
 • V DOPRAVĚ V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY NEEXISTUJÍ LUKRATIVNÍ A NELUKRATIVNÍ TRATĚ

III. Regionální doprava jako komplexní služba

Regionální doprava nicméně nemůže být pouze vlak, ale vždy by ho měly doplňovat i další související služby, jako návaznost dopravních spojení, možnosti lehké osobní přepravy po městě, doplňkové služby na palubách a dobrá základní výbava vozidel. Takto by měla vypadat komplexní regionální doprava pro nejlepší využití železnice pro cestující:

VOZIDLA

 • Nízkopodlažní
 • Bezbariérová
 • Klimatizovaná
 • Wi-Fi
 • Automaty s občerstvením
 • Audiovizuální informační systém
 • Přeprava kol a lyží

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 • Cyklostojany a přístřešky na zastávkách
 • Půjčovny kol / koloběžek
 • Car-sharing
 • Parkování
 • Door2Door doprava

NÁVAZNÁ DOPRAVA

 • Náhradní doprava musí být plnohodnotná a pouze výjimečná
 • Musí být zohledněna i doprava z / na nádraží

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY

 • Aktivní lobbing za investice
 • Nádraží, tratě, elektrifikace, bezpečnosti

PROPAGACE REGIONU

 • Spolupráce s kulturními akcemi
 • Podpora turistického ruchu

IV. Co přináší otevírání trhu

Otevírání trhu na železnici a soutěž dopravců přináší výhody jak cestujícím, tak objednatelům dopravy v závazku veřejné služby. Díky soutěži dopravci zlepšují a rozvíjejí své služby, čímž do vlaků lákají více cestujících, kteří tak méně využívají individuální automobilovou dopravu, což významně ulevuje životnímu prostředí a silniční dopravě.

 • vyšší kvalita služeb
 • nové služby pro cestující
 • nižší ceny pro cestující i objednatele
 • zvyšování počtu cestujících vlakem
 • menší dopad na životní prostředí
 • rozvoj multimodální dopravy

V. Způsob výběru dopravce

Podle současné legislativy mohou objednatelé dopravce vybrat v soutěži nebo zadat napřímo na základě porovnání nabídek dopravců v rámci tržní konzultace.

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

 • Při více nabídkách
 • Od roku 2023 povinné na všechny výkony, doté doby lze více porovnávat v rámci tzv. tržních konzultací v režimu přímého zadání

VÝHODY

 • Maximální míra transparence
 • Pravděpodobně se podaří dosáhnout nižší ceny dopravního výkonu
 • Smlouvu lze uzavřít až na 15 let (odpisy lze tudíž rozložit do delšího období a tím dosáhnout nižší ceny)

NEVÝHODY

 • Vyžaduje přesně stanovené zadávací podmínky

PŘÍMÉ ZADÁNÍ

 • Možné uzavřít pouze do roku 2023 (s platností smlouvy nejdéle do roku 2033)
 • Lze využít po porovnání více nabídek v rámci tzv. tržních konzultací

VÝHODY

 • Možnost volnějšího stanovení zadávacích podmínek
 • V průběhu kontraktu je možné do provozního souboru výrazněji zasahovat

NEVÝHODY

 • Méně transparentní postup, může vést k diskriminaci některých dopravců
 • Riziko vyšší ceny než v případě nabídkového řízení
 • Smlouvu lze uzavřít maximálně na 10 let (tzn. že fixní náklady budou rozloženy na kratší dobu)

VI. Proces přidělování výkonů v závazku veřejné služby

Uzavření smlouvy s dopravcem o výkonu v závazku veřejné služby je časově poměrně náročná činnost. Obecně platí, že je nutné záležitost začít řešit alespoň 36 měsíců předtím, než by měl být zahájen provoz na dané lince, a to kvůli legislativním požadavkům a dostatečného množství času, aby dopravce zvládl provoz připravit (zejména zajistit potřebné vlakové jednotky a nastavit procesy pro provoz potřebné – prodej lístků, reklamace, zákaznické centrum, prodejní místa…). 

Uzavírání smluv o poskytování veřejných služeb na železnici se řídí podle Nařízení č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici ve znění Nařízení č. 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016 (Nařízení) a podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících (Zákon), který Nařízení doplňuje. Zjednodušeně proces vypadá následovně:

VII. Kontakt

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás na: [email protected]