Váš názor nás zajímá

Zpětná vazba je pro nás důležitá

Každá společnost by měla naslouchat svým zákazníkům a být schopna pružně reagovat na jejich požadavky. My nejsme výjimkou.

Tím, že poctivě čteme a řešíme každý ze zaslaných podnětů, můžete svou odpovědí opravdu ovlivnit, co a jak na palubách děláme. Názor cestujícího je pro nás nezbytný, neboť bez něj nemáme šanci vědět, co bychom měli dělat jinak.