Kompenzujte svoju uhlíkovú stopu

Čiernymi vlakmi zelene

Veríme, že koncept ekologicky udržateľnej dopravy má skutočne zmysel. Cestovanie milujeme, ale čoraz viac si uvedomujeme, že má nezanedbateľný dopad na životné prostredie. Preto sme sa pustili do projektu, ktorý mu pomôže - dáme vám, našim cestujúcim, možnosť kompenzovať uhlíkovú stopu vašej cesty. 

Certifikát kompenzácie >

Rovnováha je základ

Podstatou uhlíkového offsetu je, že neguje - offsetuje - rovnaké množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré vypustíme do ovzdušia. Tieto plyny vypúšťajú napríklad továrne alebo najrôznejšie dopravné prostriedky (tak ako v našom prípade). Offset sa vytvorí buď podporou zdrojov obnoviteľnej energie alebo financovaním výsadbových aktivít.

Rovnováha je základ

Keď cestovať, tak vlakom

Vlaky sú jasnou jednotkou v šetrnosti k životnému prostrediu. Zatiaľ čo doprava v Európskej únii generuje čím ďalej tým väčšie množstvo CO2, železničná doprava sa na tom podieľa len z 0,5% a dlhodobo klesá. Na druhej strane stojí napríklad letecká doprava, ktorá neustále rastie. Najzelenejšie vlaky sú následne tie elektrické, pri ktorých sa CO2 tvorí výrobou spotrebovanej elektriny, pri samotnej prevádzke vôbec. 

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/view

Zelené partnerstvo

Zelené partnerstvo

Spoločnosť CI2 je odborným garantom a administrátorom českého klimatického programu SLEDUJEME / ZNIŽUJEME CO2 v ČR. Tento program zapojeným spoločnostiam poskytuje nezávislú garanciu, značku kvality a podporu sledovania a znižovania emisií skleníkových plynov. Program je realizovaný pod záštitou Ministerstva životného prostredia ČR a Ministerstva priemyslu a obchodu ČR.

Zelené partnerstvo

Kompenzácia uhlíkovej stopy