Vedenie spoločnosti

Veríme, že kvalitná a zodpovedná verejná doprava je základom spoločnosti 21. storočia

  • Leoš Novotný
    Predseda predstavenstva
  • Jakub Svoboda
    CEO
  • Peter Köhler
    Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj