Політика конфіденційності

Частина 1 – Заява про конфіденційність 

Ми зацікавлені у захисті Вашої особистої інформації. Акціонерне товариство Leo Express Global a.s., яке знаходиться за адресою: Řehořova 4, 130 00 Praha 3, з ідентифікаційним номером 290 16 002, зареєстроване у реєстрі Міського суду в місті Прага, відділення В, код 15847 (надалі – Leo Express)бере відповідальність за охорону Ваших особистих даних.

Нижче знайдете інформацію чому, як та яку інформацію спрацьовує підприємство Leo Express разом з інформацією щодо способу комунікації у разі виникнення питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних. Підприємство зобов’язується охороняти Ваші персональні дані для того, щоб запобігти їх зловживанням.  

Частина 2 – Визначення термінів 

Особисті дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (суб’єкт даних). 

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються. 

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. У разі, якщо в обов’язках та умовах не зазначена інша особа, відповідальність за захист даних несе Leo Express.

Особа, що обробляє персональні дані – фізична або юридична особа, яка на закладі потреб та доручень розпорядника персональних даних обробляє персональні дані. 

Обробка персональних даних – представляє дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 

Який закон регулює обробку персональних даних?

Обробка персональних даних регулюються Європейським парламентом та Радою (ЄС)2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення цих даних а також про скасування директиву 95/46/ES (Загальне Положення про захист персональних даних).

Частина 3 – Обробка персональних даних у Leo Express

Увійти

або

Ще не маєте облікового запису?

Здійснюючи вхід у систему, погоджуюсь з умовами програми лояльності, з обробкою персональних даних та проголошую, що меня вже є 16 років. Компенсація скасованих квитків можлива лише у вигляді leo кредитів.