8. 1. 2019

U přerodu železniční dopravy

Zajímá vás, jak se bude vyvíjet cestování veřejnou dopravou? Nechcete zbytečně trávit čas za volantem? Pak máte hodně společného s Barborou Mičkovou, která se v Leo Express stará o veřejné vztahy, řeší podmínky dopravních regulací s národními a evropskými institucemi a zastupuje zájmy nových dopravců v evropské asociaci ALLRAIL, na jejímž založení se podílela.

Vystudovala práva, mediální komunikaci, marketing a PR na Univerzitě Karlově v Praze, studovala na univerzitách v Basileji a Grenoblu. Téma dopravy, její další vývoj a regulace pro ni znamená velkou výzvu. „V železniční dopravě dochází k přerodu super-regulovaného prostředí, a mě baví být u toho,“ uvádí Barbora.

Digitalizace dopravy a mobility

Dochází k velké změně v povaze dopravní služby a tlaku na provázání různých druhů dopravy. Dříve bylo klíčové, kdo vlastní vozidlo – ať už auto, nebo vlak. „Dnes je nutná síť propojení uživatelů a dodavatelů. Rostou firmy, postavené na zprostředkování dopravních služeb cestujícím, ať jsou to prodejci jízdenek nebo peer2peer carsharing jako naše HoppyGo,“ říká Barbora. „Tyto trendy formují přístup k cestujícím i dopravní sektor – včetně železničního, který je jinak k změnám odolný.“ 

Na cestě za evropským železničním trhem

Na trasách LE lidé častěji upřednostňují vlak před autem. Služby jako Wi-Fi, donáška jídla a elektronické jízdenky jsou i díky LE standardem. „Jako mladí hráči jsme přinesli fokus na cestující, maximální nasazení, dravost a efektivitu. Abychom ale mohli dál rozvíjet služby a uspěli, musíme se zapojit na krajské i evropské úrovni,“ vysvětluje Barbora. Leo Express se účastnil konzultací při schvalování tzv. čtvrtého železničního balíčku, souboru unijních norem pro otevírání železničního trhu. „Bylo to zásadní období – evropští zákonodárci se zajímali o zkušenosti mladých dopravců.“ 

„V železniční dopravě prý platí dvě pravidla: ,Takhle se to dělalo vždycky.‘ a ,Jinak to nejde.‘ Motivuje nás zkusit to a ukázat, že to jde i jinak.“

Autem je v EU realizováno 83 % cest, 9 % autobusy a 8 % vlakem. Železnice má přitom ulevit ucpaným silnicím i životnímu prostředí a sloužit jako páteř dopravy, na kterou navazuje další: autobusové spoje, auta nebo kola a koloběžky ve městech. Lidé cestují bez ohledu na hranice, ale ne vlakem: většina železniční dopravy se odehrává uvnitř států, jen necelých 6 % cestujících cestuje vlakem přes hranice. Železniční doprava je organizována v každém státě zvlášť a zorientovat se v nabídce přeshraničních spojení bývá výzva i pro železniční fajnšmekry. Jeden z faktorů změny je soutěž dopravců. „Na trasách, kam vstoupila konkurence, se ukazuje, že cestování na železnici pomohla. Jen v České republice došlo k nárůstu o 40 % tzv. osobokilometrů od nástupu konkurence,“ říká Barbora. 

Na železnici se chystají změny související s otevíráním trhu a vstupem konkurence. Leo Express dnes svůj provoz hradí z vlastních zdrojů. V prosinci 2019 vyprší hlavní smlouvy na provoz mezinárodní, dálkové a regionální dopravy s příspěvkem z veřejných rozpočtů, celkem jde o služby za 14 miliard Kč ročně. Na pořadu dne je nyní výběr dopravců pro tyto trasy, z nichž o některé se uchází i LE.

text: Renata Kučerová

článek najdete také v zimním vydání palubního magazínu

Sdílejte článek:

  • 0 x

  • Zkopírovat URL

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.