75 % komerčních spojů Leo Express se kvůli dopadům koronaviru ruší do 23. března, firma bude jednat o kompenzacích pro dopravce

Včerejší omezení vnitrostátních komerčních spojů Leo Express bude prodlouženo až do pondělí 23. března. Z důvodu zásadních ekonomických dopadů způsobených aktuální krizí zaviněnou šířením koronaviru bude nadále zrušeno 75 % všech vnitrostátních komerčních spojů. V minulém týdnu byly již zrušeny mezinárodní spoje do Polska a na Slovensko. Celkem tak Leo Express musel snížit počet všech ujetých kilometrů o 81,3 %. Pro období od 24. března budou opatření přijímána operativně. Provizorní provoz se dá stejně jako u jiných českých firem podnikajících v dopravě jako jsou ČSA a Smartwings očekávat do 7. dubna. Cestující s Leo Express od dnešního dne jezdí s rouškami, šátkem či šálou.

Situaci se snažíme usilovně řešit se státem

Věříme, že se nám při středeční schůzce s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, která vzhledem k aktuální situaci proběhne online, podaří vyjednat podmínky cílené podpory a kompenzací pro všechny dopravce. Aktuální dopady na dopravce jsou v řádech stovek milionů korun. Díváme se na problém z dlouhodobého hlediska dopravní obslužnosti, podpory ekonomiky a pracovního trhu. Jsme součástí strategické infrastruktury státu a věříme, že i z tohoto důvodu a také s ohledem na liberalizaci trhu, budou dopravci cíleně podpořeni.

Podpora, která byla prozatím avizována, se vztahuje pouze na státem, krajem či obcemi objednávané spoje, a nikoliv na spoje komerční. V současné situaci jsou postiženi všichni dopravci, a proto by k nim mělo být přistupováno stejnou měrou. Komerční dopravci jsou znevýhodněni ještě více v situaci, kdy na popud vlády České republiky jezdí cestující se státním dopravcem prakticky zdarma.

Provozní opatření platná do 23. března

Komerční vlakové spoje jsou omezeny na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1256 Bohumín – Praha a 1241 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště ve všední dny. O víkendu pak na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1228 Bohumín – Praha a 1243 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště. Důvodem je velmi nízká obsazenost a zároveň fakt, že státní dopravce umožnil na popud vlády České republiky jízdu vlakem bez jízdního dokladu, a za takových okolností není možné provozovat komerční dopravu. Spoje jsou obsazeny jedním stevardem a strojvedoucím, kteří mají k dispozici ochranné roušky. Zároveň došlo až do 23. března k uzavření pokladen. Opatření pro období od 24. března budou přijímána operativně a budeme o nich informovat cestující. Pro Leo Express se jedná o skutečně složité období a věříme, že tato opatření nám pomohou je překlenout.

Zachované komerční spoje ve všední den:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1256 Bohumín 12:56 – Praha 16:27

1241 Praha 17:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 20:07

Zachované komerční spoje o víkendu:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1228 Bohumín 15:12 – Praha 18:27

1243 Praha 19:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 22:06

Další ochranná opatření: Cestující jezdí s rouškou, šátkem či šálou

Kromě toho, že mají stevardi a strojvedoucí k dispozici ochranné roušky a nyní u nich probíhá distribuce vitaminů na posílení imunity, žádáme určitý stupeň ochrany okolí také po cestujících. Ti jsou přepravováni pouze v případě, že mají ústa a nos zakryté rouškou, respirátorem, šátkem, šálou či jiným obdobným způsobem. Během dneška všichni cestující toto omezení respektují. Omezen je také prodej cateringu, který probíhá pouze bezhotovostně a není roznášen na místo. K dispozici je k odběru na předem určeném místě, o čemž jsou cestující informováni palubním hlášením. Sortiment nabízených produktů je omezen na trvanlivé a balené potraviny. I z těchto důvodu je na spoji přítomen pouze jeden stevard.

Vlaky Leo Express jsou několikrát denně dezinfikovány před nástupem nových cestujících ve výchozí stanici. V rámci tohoto pravidelného úklidu bylo přidáno větší množství dezinfekčních prostředků. Pětkrát týdně pak probíhá hloubkové čištění vozů. Používáme také neutralizátory pachu, které jsou antibakteriální a desinfikována je i klimatizace. Jednotky jsou každý den také ozonovány. Už před současnou situací a souvisejícími opatřeními hygienické kontroly pravidelně shledávaly hygienické podmínky na palubách Leo Express za velmi nadstandardní.Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá dopravní skupina provozující vlakovou a autobusovou dopravu, která v roce 2012 zahájila svou činnost na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 působí na Slovensku a od roku 2018 také v Polsku. V roce 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Krakov, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. Od prosince 2019 Leo Express provozuje regionální linky v Pardubickém kraji v závazku veřejné služby a spěšný vlak mezi Prahou a polskou Vratislaví. Společnost se chystá letos nasadit nové vlaky Sirius, u kterých je autorem designu.