75 % komerčních spojů Leo Express se kvůli dopadům koronaviru ruší do 23. března, firma bude jednat o kompenzacích pro dopravce

Včerejší omezení vnitrostátních komerčních spojů Leo Express bude prodlouženo až do pondělí 23. března. Z důvodu zásadních ekonomických dopadů způsobených aktuální krizí zaviněnou šířením koronaviru bude nadále zrušeno 75 % všech vnitrostátních komerčních spojů. V minulém týdnu byly již zrušeny mezinárodní spoje do Polska a na Slovensko. Celkem tak Leo Express musel snížit počet všech ujetých kilometrů o 81,3 %. Pro období od 24. března budou opatření přijímána operativně. Provizorní provoz se dá stejně jako u jiných českých firem podnikajících v dopravě jako jsou ČSA a Smartwings očekávat do 7. dubna. Cestující s Leo Express od dnešního dne jezdí s rouškami, šátkem či šálou.

Situaci se snažíme usilovně řešit se státem

Věříme, že se nám při středeční schůzce s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, která vzhledem k aktuální situaci proběhne online, podaří vyjednat podmínky cílené podpory a kompenzací pro všechny dopravce. Aktuální dopady na dopravce jsou v řádech stovek milionů korun. Díváme se na problém z dlouhodobého hlediska dopravní obslužnosti, podpory ekonomiky a pracovního trhu. Jsme součástí strategické infrastruktury státu a věříme, že i z tohoto důvodu a také s ohledem na liberalizaci trhu, budou dopravci cíleně podpořeni.

Podpora, která byla prozatím avizována, se vztahuje pouze na státem, krajem či obcemi objednávané spoje, a nikoliv na spoje komerční. V současné situaci jsou postiženi všichni dopravci, a proto by k nim mělo být přistupováno stejnou měrou. Komerční dopravci jsou znevýhodněni ještě více v situaci, kdy na popud vlády České republiky jezdí cestující se státním dopravcem prakticky zdarma.

Provozní opatření platná do 23. března

Komerční vlakové spoje jsou omezeny na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1256 Bohumín – Praha a 1241 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště ve všední dny. O víkendu pak na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1228 Bohumín – Praha a 1243 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště. Důvodem je velmi nízká obsazenost a zároveň fakt, že státní dopravce umožnil na popud vlády České republiky jízdu vlakem bez jízdního dokladu, a za takových okolností není možné provozovat komerční dopravu. Spoje jsou obsazeny jedním stevardem a strojvedoucím, kteří mají k dispozici ochranné roušky. Zároveň došlo až do 23. března k uzavření pokladen. Opatření pro období od 24. března budou přijímána operativně a budeme o nich informovat cestující. Pro Leo Express se jedná o skutečně složité období a věříme, že tato opatření nám pomohou je překlenout.

Zachované komerční spoje ve všední den:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1256 Bohumín 12:56 – Praha 16:27

1241 Praha 17:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 20:07

Zachované komerční spoje o víkendu:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1228 Bohumín 15:12 – Praha 18:27

1243 Praha 19:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 22:06

Další ochranná opatření: Cestující jezdí s rouškou, šátkem či šálou

Kromě toho, že mají stevardi a strojvedoucí k dispozici ochranné roušky a nyní u nich probíhá distribuce vitaminů na posílení imunity, žádáme určitý stupeň ochrany okolí také po cestujících. Ti jsou přepravováni pouze v případě, že mají ústa a nos zakryté rouškou, respirátorem, šátkem, šálou či jiným obdobným způsobem. Během dneška všichni cestující toto omezení respektují. Omezen je také prodej cateringu, který probíhá pouze bezhotovostně a není roznášen na místo. K dispozici je k odběru na předem určeném místě, o čemž jsou cestující informováni palubním hlášením. Sortiment nabízených produktů je omezen na trvanlivé a balené potraviny. I z těchto důvodu je na spoji přítomen pouze jeden stevard.

Vlaky Leo Express jsou několikrát denně dezinfikovány před nástupem nových cestujících ve výchozí stanici. V rámci tohoto pravidelného úklidu bylo přidáno větší množství dezinfekčních prostředků. Pětkrát týdně pak probíhá hloubkové čištění vozů. Používáme také neutralizátory pachu, které jsou antibakteriální a desinfikována je i klimatizace. Jednotky jsou každý den také ozonovány. Už před současnou situací a souvisejícími opatřeními hygienické kontroly pravidelně shledávaly hygienické podmínky na palubách Leo Express za velmi nadstandardní.

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromý dopravce poskytující železniční a autobusovou osobní dopravu ve střední Evropě od roku 2012. Primárně působí na komerční trase Praha–Ostrava, jeho vlaky zajíždí i do Košic či Krakova. Síť spojení doplňují autobusové linky do Polska a na Ukrajinu. Od prosince 2019 provozuje také regionální vlaky na Pardubicku, v prosinci 2023 dopravce převzal regionální železniční dopravu na nejvytíženější slovenské trati Bratislava–Komárno. Společně se svým hlavním akcionářem, španělskými státními železnicemi Renfe, plánuje v příštích letech silný růst ve střední Evropě, a to jak v oblasti komerčních linek, tak v oblasti závazkové dopravy.

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.