Ještě ekologičtější Leo Express: Cestující mohou kompenzovat svou uhlíkovou stopu, dopravce vysadí desítky stromů ročně

Cestování vlakem je tím ekologicky nejšetrnějším způsobem dopravy. Leo Express se ale rozhodl jít ještě dál a nabídl cestujícím možnost kompenzovat již tak nízkou uhlíkovou stopu (oxid uhličitý – CO2 – vypuštěný do ovzduší v souvislosti s cestováním), kterou při své jízdě vytvoří. Stačí, aby přispěli drobnou částkou v řádu korun, za které Leo Express následně nechá vysadit aleje vzrostlých dubů. Ty spotřebovávají CO2 a vypouštějí do ovzduší kyslík. Za měsíc duben využila tuto možnost třetina cestujících, kteří tak pomohli kompenzovat CO2 za téměř 700.000 ujetých kilometrů. Leo Express je prvním českým dopravcem, který službu zavedl.

Každý, kdo nyní cestuje s vlaky Leo Express, může jednoduše smazat svou uhlíkovou stupu, která se při cestování vytvořila. Během pilotního provozu v měsíci dubnu, kdy byl počet spojů snížen o 90 % kvůli dopadům šíření nákazy koronavirem, kompenzovali cestující téměř 700.000 kilometrů a přes 4 tuny CO2. Kompenzace využila celá třetina cestujících, a to rovnoměrně na webu i v aplikaci Leo Express. Za prvních deset květnových dní již cestující kompenzovali téměř 3 tuny CO2. Zájem o službu tedy roste, a to především na delších trasách, které mají přes 100 kilometrů. Leo Express očekává, že při plném provozu bude celkové množství vybraných kompenzací více než desetinásobné.

Podstatou kompenzace uhlíkové stopy je negace skleníkových plynů (CO2), které jsou vypuštěny do ovzduší. Tyto plyny vypouštějí továrny, ale také dopravní prostředky a v nejmenší míře právě vlaky, zejména ty elektrické.

Cestující, kteří chtějí svou uhlíkovou stopu kompenzovat, si v posledním kroku své objednávky zvolí možnost poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku. Ten se odvíjí od obsazenosti spoje, třídy a především ujetých kilometrů. Na trase mezi Prahou a Bohumínem to mohou být například 2 koruny v třídě Economy nebo 3 koruny ve třídě Business.

Leo Express pak vybrané prostředky zašle na projekt výsadby stromů, které díky spotřebě CO2 a tvorbě kyslíku uhlíkovou stopu offsetují – negují. Nevysazují se ale malé sazeničky, nýbrž vzrostlé duby s průměrem kmene okolo deset centimetrů. Ty totiž začnou uhlíkovou stopu kompenzovat mnohem rychleji. Vzhledem k zájmu o službu Leo Express předpokládá, že takových vzrostlých dubů vysází desítky ročně. Ty budou tvořit aleje okolo obcí po České republice.

Leo Express je prvním českým dopravcem, který možnost kompenzace uhlíkové stupy zavedl. Služby bude zavedena také na autobusech a v budoucnu i na závazkových tratích v Pardubickém kraji.

Více na informací na le.cz/ecoKontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá dopravní skupina provozující vlakovou a autobusovou dopravu, která v roce 2012 zahájila svou činnost na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 působí na Slovensku a od roku 2018 také v Polsku. V roce 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Krakov, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. Od prosince 2019 Leo Express provozuje regionální linky v Pardubickém kraji v závazku veřejné služby a spěšný vlak mezi Prahou a polskou Vratislaví. Společnost se chystá letos nasadit nové vlaky Sirius, u kterých je autorem designu.