Leo Express dosáhl tržeb 603 milionů korun za rok 2023

V roce 2024 dopravce očekává tržby přes miliardu korun

Praha, 30. května 2024 - Leo Express za rok 2023 dosáhl na základě auditovaných výsledků konsolidovaných tržeb 603 milionů korun s více než 1,7 miliony zákazníky a očekává, že v roce 2024 dosáhne tržeb ve výši více než miliardy korun a přibližně 3,5 miliony přepravených zákazníků. V roce 2024 dopravce plánuje dosáhnout přibližně 5 milionů vlakokilometrů.  

Konsolidovaný EBITDAR (zisk před úroky, daněmi, odpisy, amortizací a nájemným) za rok 2023 přesáhl 140 milionů korun (nárůst meziročně o 175 %) a čistý zisk činil 4 miliony korun ve srovnání se ztrátou 3 miliony korun v předchozím roce. Společnosti se také podařilo splatit všechny své bankovní půjčky a nadále využívá finanční a operativní leasing. 

„Výkon skupiny Leo Express za rok 2023 jsme více než zdvojnásobili, zlepšili jsme ziskovost a pravděpodobně překročíme miliardu v tržbách za rok 2024 s cílovými 3,5 miliony zákazníků. Naše vize zůstává stejná – stát se hlavním alternativním železničním dopravcem ve střední Evropě. Leo Express má prokazatelné výsledky v inovacích a zlepšování kvality meziměstských, regionálních a příměstských spojů v několika zemích, jak dokazuje nedávné spuštění regionálních a příměstských vlaků v oblasti Žitného ostrova, tedy mezi Bratislavou a Komárnem, kde jsme přinesli zatím nejlepší kvalitu služeb, která na této trati historicky byla, jakou jsou plně klimatizované nízkopodlažní vlaky s WiFi připojením. S naším mezinárodním talentovaným týmem je Leo Express připraven na další kontrakty v rámci závazkových tratí a rozšiřování služeb na komerčních tratích po celé střední Evropě. Děkujeme našim zákazníkům za tento úspěch”, říká generální ředitel Leo Express Peter Köhler.  

Leo Express v současné době pracuje na instalaci rychlejšího a spolehlivějšího 5G internetu na komerčních linkách a také plánuje testy bezplatného coffee corner na svých regionálních vlacích na Orlicku a Podunajsku. Společnost zůstává věrná svým klíčovým hodnotám, kterými jsou udržitelná železniční doprava, vysoké bezpečnostní standardy, spolehlivost a kvalita služeb. V současné době dopravce dokončuje instalaci ETCS na svých komerčních slinkách mezi Prahou, Ostravou a Košicemi/Krakovem, což povede k ještě vyšší bezpečnosti dopravy. V červnu Leo Express rozšíří svou síť denních spojení na trase Praha–Ostrava přidáním spojů do Lvova a také zvýší četnost letních spojů mezi Prahou a Krakovem

Leo Express také představil svou novou vizuální identitu pro vlaky v České republice, na Slovensku a v Polsku.  Vlaky mají nyní výraznější oranžovou barvu a cestující na nich najdou například topografické mapy hlavních destinací. Došlo také ke sjednocení vzhledu jednotek Flirt a zdůraznění vizuální identity podtrhující spolupráci mezi Leo Express a Renfe. Předseda představenstva Leo Express, Manel Villalante i Llaurado, dodává: „Spuštění provozu na Podunajsku bylo pro naši společnost významným milníkem. Loňský rok byl pro Leo Express klíčový, protože představuje zlomový bod na cestě k růstu, jak ukazují hospodářské výsledky. Těšíme se na všechny nové výzvy, které nás čekají." 

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromý dopravce poskytující železniční a autobusovou osobní dopravu ve střední Evropě od roku 2012. Primárně působí na komerční trase Praha–Ostrava, jeho vlaky zajíždí i do Košic či Krakova. Síť spojení doplňují autobusové linky do Polska a na Ukrajinu. Od prosince 2019 provozuje také regionální vlaky na Pardubicku, v prosinci 2023 dopravce převzal regionální železniční dopravu na nejvytíženější slovenské trati Bratislava–Komárno. Společně se svým hlavním akcionářem, španělskými státními železnicemi Renfe, plánuje v příštích letech silný růst ve střední Evropě, a to jak v oblasti komerčních linek, tak v oblasti závazkové dopravy.

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.