Leo Express ruší na zítra většinu komerčních spojů kvůli ekonomickým dopadům koronaviru, bude jednat s vládou

Z důvodu zásadních ekonomických dopadů, které Leo Express pociťuje kvůli aktuální krizi způsobené šířením koronaviru, je nucen zrušit na zítřejší den 75 % všech vnitrostátních komerčních spojů. V minulém týdnu musel zrušit již mezinárodní spoje do Polska a na Slovensko. Omezení se nyní týká spojů na 17. března a opatření pro další dny budou přijímána operativně. Provizorní provoz se dá stejně jako u jiných českých firem podnikajících v dopravě jako jsou ČSA a Smartwing očekávat do 7. dubna. V aktuální situaci, kdy je doprava zasažena nejen koronavirem a téměř nulovou poptávkou cestujících, ale také krizovými opatřeními Vlády České republiky, na jejíž popud dokonce státní dopravce České dráhy jezdí fakticky zdarma, není možné provozovat komerční linky. Proto budeme s vládou jednat o podpoře pro všechny dopravce. Leo Express zároveň na palubách nasazuje roušky.

Situaci se snažíme usilovně řešit se státem

Jsme v kontaktu s vládou a řešíme nastalou situaci. Věříme, že se nám při středeční schůzce s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem podaří vyjednat podmínky podpory a kompenzací pro všechny dopravce. Podpora, která byla prozatím avizována, se vztahuje pouze na státem, krajem či obcemi objednávané spoje a nikoliv na spoje komerční. V současné situaci jsou postiženi všichni dopravci, a proto by k nim mělo být přistupováno stejnou měrou. Komerční dopravci jsou znevýhodněni ještě více v situaci, kdy na popud Vlády České republiky jezdí cestující se státním dopravcem prakticky zdarma.

Provozní opatření platná pro 17. březen 2020

Zítřejší komerční vlakové spoje budou omezeny na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1256 Bohumín – Praha a 1241 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště. Důvodem je velmi nízká obsazenost a zároveň fakt, že státní dopravce umožnil na popud Vlády České republiky jízdu vlakem bez jízdního dokladu, a za takových okolností není možné provozovat komerční dopravu. Spoje budou obsazeny jedním stevardem a strojvedoucím, kteří budou mít k dispozici ochranné roušky. Zároveň dojde pro zítřejší den k uzavření pokladen. Toto opatření je platné pro 17. březen 2020, pro další dny budeme opatření v provozu přijímat operativně a budeme o nich informovat cestující. Pro Leo Express se jedná o skutečně složité období a věříme, že tato opatření nám pomohou je překlenout.

Zachované komerční spoje:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1256 Bohumín 12:56 – Praha 16:27

1241 Praha 17:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 20:07

Další ochranná opatření

Kromě toho, že budou mít stevardi a strojvedoucí k dispozici ochranné roušky a nyní u nich probíhá distribuce vitaminů na posílení imunity, bude určitý stupeň ochrany okolí vyžadován také po cestujících. Ti budou přepraveni pouze v případě, že budou mít ústa a nos zakryté rouškou, respirátorem, šátkem, šálou či jiným obdobným způsobem. Omezen bude také prodej cateringu, který bude probíhat pouze bezhotovostně a nebude roznášen na místo. K dispozici bude k odběru na předem určeném místě, o čemž budou cestující informováni palubním hlášením. Sortiment nabízených produktů bude omezen na trvanlivé a balené potraviny. I z těchto důvodu bude na spoji přítomen pouze jeden stevard. Ve vlacích samozřejmě nadále probíhá desinfekce a desinfekční prostředky mají k dispozici všichni pracovníci.

Vlaky Leo Express jsou několikrát denně dezinfikovány před nástupem nových cestujících ve výchozí stanici. V rámci tohoto pravidelného úklidu bylo přidáno větší množství dezinfekčních prostředků. Pětkrát týdně pak probíhá hloubkové čištění vozů. Používáme také neutralizátory pachu, které jsou antibakteriální a desinfikována je i klimatizace. Každý den jsou desinfikovány také naše autobusy, na které byly přidány desinfekční prostředky. K ošetření jednotek máme k dispozici také ozon, který ničí veškeré choroboplodné zárodky a jednotkách jej již používáme. Jednotky jsou každý den jaké ozonovány. Už před současnou situací a souvisejícími opatřeními hygienické kontroly pravidelně shledávaly hygienické podmínky na palubách Leo Express za velmi nadstandardní.Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá dopravní skupina provozující vlakovou a autobusovou dopravu, která v roce 2012 zahájila svou činnost na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 působí na Slovensku a od roku 2018 také v Polsku. V roce 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Krakov, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. Od prosince 2019 Leo Express provozuje regionální linky v Pardubickém kraji v závazku veřejné služby a spěšný vlak mezi Prahou a polskou Vratislaví. Společnost se chystá letos nasadit nové vlaky Sirius, u kterých je autorem designu.