Ministerstvo může nečinností promarnit šanci na vyšší komfort cestujících na železnici i úsporu 20 % nákladů

PRAHA, 17. 5. 2018 – Leo Express podal nabídky na provozování vybraných dálkových železničních linek objednávaných Ministerstvem dopravy České republiky. Ministerstvo zatím neoznámilo harmonogram dalších kroků pro výběr dopravce s ohledem na možné personální změny. Přípravu a případná převzatí provozu je přitom potřeba zadat co nejdříve. Jinak hrozí zastavení otevírání železničního trhu, které vede k lepší nabídce služeb pro cestující na dalších linkách v České republice. 

„Leo Express podal nabídky na vybrané tratě a čeká na další kroky ze strany ministerstva. Máme unikátní zkušenosti z mezinárodní dopravy a zahraničních trhů v Německu, Slovensku, Polsku a dalších zemích. Například v Německu jsme dokázali zahájit provoz během třech měsíců a nyní tam navyšujeme kapacitu. Věříme, že stát chce zlepšit kvalitu nabízených služeb a umožní provoz novým dopravcům. Již nyní noví dopravci na tratích, kde zahájili provoz, přinesli lepší kvalitu cestování a nárůst počtu cestujících a stejný přínos lze očekávat na všech závazkových trasách v České republice,“ říká Peter Köhler, CEO Leo Express. 

Úroveň cestování se po vstupu soukromých dopravců zvýšila a počet cestujících rapidně stoupl. Zatímco od revoluce využívání železnice klesalo (pokles o 15 % osobokilometrů na celém území), po vstupu komerčních dopravců došlo k rapidnímu nárůstu (o 30 % po vstupu na jen jednu trasu) – viz přiložený graf.

Současná smlouva mezi Ministerstvem dopravy a Českými drahami na provozování dálkových a mezinárodních spojů končí v prosinci 2019. Pokud už nyní ministerstvo neučiní další kroky směřující k výběru dopravců na jednotlivé linky, nebudou mít noví dopravci dostatek času na přípravu provozu. To znamená jediné, tedy zafixování současného monopolu – bez tlaku na kvalitu i výši kompenzace od státu. Vstup dalších dopravců, kteří podali nabídky, přinese významné zlepšení služeb pro cestující. „U všech podaných nabídek jsme nabídli vyšší kvalitu, než je na daných linkách nyní. Ať už se to týká klimatizace, Wi-Fi či prodeje drobného občerstvení, a to s maximální finanční úsporou pro stát,“ pokračuje Emil Sedlařík. 

Nejpozději do podzimu tohoto roku ale musí být jednotlivé linky zadány dopravcům, aby bylo možné stihnout zahájení provozu od prosince 2019. Pokud nebude postup schválen, nebude možné tyto linky novým dopravcům zadat. „Věříme, že si Ministerstvo dopravy nenechá ujít tuto historickou příležitost koordinovat dálkové linky více dopravců, jak je tomu běžné například v německých spolkových zemích. Zároveň na konkrétních linkách, které budou zadávány jednotlivě, je možné ušetřit až 20 % ze současných nákladů,“ dodává Emil Sedlařík.

Emil Sedlařík

tiskový mluvčí Leo Express

Stáhnout tiskovú zprávu v PDF

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromý dopravce poskytující železniční a autobusovou osobní dopravu ve střední Evropě od roku 2012. Primárně působí na komerční trase Praha–Ostrava, jeho vlaky zajíždí i do Košic či Krakova. Síť spojení doplňují autobusové linky do Polska a na Ukrajinu. Od prosince 2019 provozuje také regionální vlaky na Pardubicku, v prosinci 2023 dopravce převzal regionální železniční dopravu na nejvytíženější slovenské trati Bratislava–Komárno. Společně se svým hlavním akcionářem, španělskými státními železnicemi Renfe, plánuje v příštích letech silný růst ve střední Evropě, a to jak v oblasti komerčních linek, tak v oblasti závazkové dopravy.

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.