Ministerstvo může nečinností promarnit šanci na vyšší komfort cestujících na železnici i úsporu 20 % nákladů

PRAHA, 17. 5. 2018 – Leo Express podal nabídky na provozování vybraných dálkových železničních linek objednávaných Ministerstvem dopravy České republiky. Ministerstvo zatím neoznámilo harmonogram dalších kroků pro výběr dopravce s ohledem na možné personální změny. Přípravu a případná převzatí provozu je přitom potřeba zadat co nejdříve. Jinak hrozí zastavení otevírání železničního trhu, které vede k lepší nabídce služeb pro cestující na dalších linkách v České republice. 

„Leo Express podal nabídky na vybrané tratě a čeká na další kroky ze strany ministerstva. Máme unikátní zkušenosti z mezinárodní dopravy a zahraničních trhů v Německu, Slovensku, Polsku a dalších zemích. Například v Německu jsme dokázali zahájit provoz během třech měsíců a nyní tam navyšujeme kapacitu. Věříme, že stát chce zlepšit kvalitu nabízených služeb a umožní provoz novým dopravcům. Již nyní noví dopravci na tratích, kde zahájili provoz, přinesli lepší kvalitu cestování a nárůst počtu cestujících a stejný přínos lze očekávat na všech závazkových trasách v České republice,“ říká Peter Köhler, CEO Leo Express. 

Úroveň cestování se po vstupu soukromých dopravců zvýšila a počet cestujících rapidně stoupl. Zatímco od revoluce využívání železnice klesalo (pokles o 15 % osobokilometrů na celém území), po vstupu komerčních dopravců došlo k rapidnímu nárůstu (o 30 % po vstupu na jen jednu trasu) – viz přiložený graf.

Současná smlouva mezi Ministerstvem dopravy a Českými drahami na provozování dálkových a mezinárodních spojů končí v prosinci 2019. Pokud už nyní ministerstvo neučiní další kroky směřující k výběru dopravců na jednotlivé linky, nebudou mít noví dopravci dostatek času na přípravu provozu. To znamená jediné, tedy zafixování současného monopolu – bez tlaku na kvalitu i výši kompenzace od státu. Vstup dalších dopravců, kteří podali nabídky, přinese významné zlepšení služeb pro cestující. „U všech podaných nabídek jsme nabídli vyšší kvalitu, než je na daných linkách nyní. Ať už se to týká klimatizace, Wi-Fi či prodeje drobného občerstvení, a to s maximální finanční úsporou pro stát,“ pokračuje Emil Sedlařík. 

Nejpozději do podzimu tohoto roku ale musí být jednotlivé linky zadány dopravcům, aby bylo možné stihnout zahájení provozu od prosince 2019. Pokud nebude postup schválen, nebude možné tyto linky novým dopravcům zadat. „Věříme, že si Ministerstvo dopravy nenechá ujít tuto historickou příležitost koordinovat dálkové linky více dopravců, jak je tomu běžné například v německých spolkových zemích. Zároveň na konkrétních linkách, které budou zadávány jednotlivě, je možné ušetřit až 20 % ze současných nákladů,“ dodává Emil Sedlařík.

Emil Sedlařík

tiskový mluvčí Leo Express

Stáhnout tiskovú zprávu v PDF

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá multimodální dopravní skupina, která v roce 2012 zahájila svou činnost novými vlaky na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 na Slovensku a od roku 2018 následně také v Polsku. Provozuje také rozsáhlou síť autobusových a minibusových linek v České republice, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku a na Ukrajině. V srpnu 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Kraków, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. 

Zajišťuje také door2door aktivity jako je odvoz domů na vybrané adresy ve Zlínském kraji a v Ostravě a okolí. V roce 2016 společnost oznámila nákup nových vlaků od největšího světového výrobce CRRC. V roce 2017 společnost založila peer-to-peer carsharingovou společnost SmileCar, která se od června 2018 sloučila se společností HoppyGo a stala se tak významným poskytovatelem carsharingu. Zakladatelem společnosti Leo Express je Leoš Novotný, CEO je Peter Köhler. Více o Leo Express na www.leoexpress.com.