Novým CEO Leo Express se stal Pavel Spilka, Peter Köhler bude mít na starost rozvoj firmy

Novým CEO Leo Express byl jmenován Pavel Spilka, který má mimo jiné zkušenosti s vedením a krizovým řízením firem z holdingu Škoda Transportation, teplárenské společnosti statutárního města nebo z řídících pozic v 02, dříve Telefonica. Dosavadní CEO Peter Köhler bude v Leo Express dále působit jako člen představenstva a druhý největší akcionář odpovědný za další rozvoj firmy. Pod jeho vedením dosáhla firma v loňském roce obratu přes 1 miliardu korun a nárůstu konsolidovaného zisku za celou skupinu. Společnost nyní provozuje drážní dopravu v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Německu, a to jak komerční i regionální oblasti.

Leo Express je firma s velkým potenciálem, která svými dosavadními úspěchy dokazuje, že umí prorazit na regionální a mezinárodní železnici. Mým úkolem bude jí v tomto úsilí dále pomoci. Budu se soustředit především na zvýšení ziskovosti Leo Express, který za loňský rok vykázal obrat přes 1 miliardu korun a nárůst konsolidovaného zisku

Pavel Spilka, CEO Leo Express

Kromě řídících pozic ve společnostech jako Škoda Transportation, O2 nebo Jablonecká energetická, a. s. se Pavel Spilka věnoval také oblasti strategického poradenství. Dosavadní CEO Peter Köhler zůstává v Leo Express a bude mít na starost oblasti strategického plánování a business developmentu firmy. Do jeho agendy bude spadat také zajištění strategických partnerství či příprava akvizic vozidel pro dálkovou i závazkovou dopravu.

V minulém roce došlo ke změnám také v představenstvu Leo Express, kdy se jeho předsedou stal Leoš Novotný starší. V předsednictvu s ním dále zasedá Leoš Novotný mladší a Peter Köhler. Dozorčí radu Leo Express pak nově vede JUDr. Stanislav Knotek, majitel jedné z nejvýznamnějších právních kanceláří ve Zlínském kraji.



Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá dopravní skupina provozující vlakovou a autobusovou dopravu, která v roce 2012 zahájila svou činnost na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 působí na Slovensku a od roku 2018 také v Polsku. V roce 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Krakov, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. Od prosince 2019 Leo Express provozuje regionální linky v Pardubickém kraji v závazku veřejné služby a spěšný vlak mezi Prahou a polskou Vratislaví. Společnost se chystá letos nasadit nové vlaky Sirius, u kterých je autorem designu.