Opatření proti koronaviru: denní ozonování, zvýšená dezinfekce, vitamíny i roušky

V souvislosti se šířením koronaviru přijal v posledních týdnech Leo Express v součinnosti se stáními orgány mnohá bezpečnostní opatření. Byla posílena již tak nadstandardní hygienická opatření, přidána další desinfekce a zavedeno ozonování, které ničí veškeré choroboplodné zárodky. Zároveň bylo zvýšeno informování cestujících. Pro zaměstnance připravuje Leo Express vitamíny na posílení imunity a také roušky pro případ potřeby.

Ochrana a informování cestujících

Pro cestující jsou na palubě k dispozici dezinfekční prostředky na toaletách. O možnosti jejich využití budou cestující nově informováni také palubním hlášením. Na toaletách je zároveň umístěn informační plakát se správným postupem mytí rukoua další informační plakáty jsou umístěny v interiéru vlaku. Dezinfekční prostředky jsou pro pasažéry k dispozici také na palubách autobusů. Cestují prosíme o dodržování hygienických postupů jako je kýchání a kašlání do kapesníků či rukávu, nikoliv do ruky. Zároveň přidáváme do prodejního sortimentu produkty pro zlepšení osobní hygieny. Pokračujeme v prodeji občerstvení, které je hygienicky baleno a do přímého kontaktu s ním přichází až zákazník. V případě, že by některý z pasažérů pociťoval potíže spojené s možnou nákazou koronavirem, jsme připraveni v součinnosti s IZS použít roušky, které by byly k dispozici i pro takto postiženého pasažéra.

Ochrana palubního personálu

Palubní personál má ve větší míře k dispozici dezinfekční prostředky, které nadstandardněvyužívá. Nyní zajišťujeme nákup dalších zásob těchto prostředků. Zajistili jsme také prostředky na posilnění imunity, u kterých je právě chystána distribuce. Na vlacích a autobusech jsou již umístěny chirurgické rukavice a nově jsou umisťovány také roušky, které palubní personál využije v případě, že by k některému z pasažérů byl volán IZS.

Desinfekce vlaků a autobusů a ozonování

Vlaky Leo Express jsou několikrát denně dezinfikovány před nástupem nových cestujícíchve výchozí stanici. V rámci tohoto pravidelného úklidu bylo přidáno větší množství dezinfekčních prostředků. Pětkrát týdně pak probíhá hloubkové čištěnívozů. Používáme také neutralizátory pachu, které jsou antibakteriální a desinfikována je i klimatizace. Každý den jsou desinfikovány také naše autobusy, na které byly přidány desinfekční prostředky. K ošetření jednotek máme k dispozici také ozon, který ničí veškeré choroboplodné zárodkya jednotkách jej již používáme. Nyní jsme připraveni nasadit ozon každý den. Už před současnou situací a souvisejícími opatřeními hygienické kontroly pravidelně shledávaly hygienické podmínky na palubách Leo Express za velmi nadstandardní.

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromý dopravce poskytující železniční a autobusovou osobní dopravu ve střední Evropě od roku 2012. Primárně působí na komerční trase Praha–Ostrava, jeho vlaky zajíždí i do Košic či Krakova. Síť spojení doplňují autobusové linky do Polska a na Ukrajinu. Od prosince 2019 provozuje také regionální vlaky na Pardubicku, v prosinci 2023 dopravce převzal regionální železniční dopravu na nejvytíženější slovenské trati Bratislava–Komárno. Společně se svým hlavním akcionářem, španělskými státními železnicemi Renfe, plánuje v příštích letech silný růst ve střední Evropě, a to jak v oblasti komerčních linek, tak v oblasti závazkové dopravy.

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.