Opatření proti koronaviru: denní ozonování, zvýšená dezinfekce, vitamíny i roušky

V souvislosti se šířením koronaviru přijal v posledních týdnech Leo Express v součinnosti se stáními orgány mnohá bezpečnostní opatření. Byla posílena již tak nadstandardní hygienická opatření, přidána další desinfekce a zavedeno ozonování, které ničí veškeré choroboplodné zárodky. Zároveň bylo zvýšeno informování cestujících. Pro zaměstnance připravuje Leo Express vitamíny na posílení imunity a také roušky pro případ potřeby.

Ochrana a informování cestujících

Pro cestující jsou na palubě k dispozici dezinfekční prostředky na toaletách. O možnosti jejich využití budou cestující nově informováni také palubním hlášením. Na toaletách je zároveň umístěn informační plakát se správným postupem mytí rukoua další informační plakáty jsou umístěny v interiéru vlaku. Dezinfekční prostředky jsou pro pasažéry k dispozici také na palubách autobusů. Cestují prosíme o dodržování hygienických postupů jako je kýchání a kašlání do kapesníků či rukávu, nikoliv do ruky. Zároveň přidáváme do prodejního sortimentu produkty pro zlepšení osobní hygieny. Pokračujeme v prodeji občerstvení, které je hygienicky baleno a do přímého kontaktu s ním přichází až zákazník. V případě, že by některý z pasažérů pociťoval potíže spojené s možnou nákazou koronavirem, jsme připraveni v součinnosti s IZS použít roušky, které by byly k dispozici i pro takto postiženého pasažéra.

Ochrana palubního personálu

Palubní personál má ve větší míře k dispozici dezinfekční prostředky, které nadstandardněvyužívá. Nyní zajišťujeme nákup dalších zásob těchto prostředků. Zajistili jsme také prostředky na posilnění imunity, u kterých je právě chystána distribuce. Na vlacích a autobusech jsou již umístěny chirurgické rukavice a nově jsou umisťovány také roušky, které palubní personál využije v případě, že by k některému z pasažérů byl volán IZS.

Desinfekce vlaků a autobusů a ozonování

Vlaky Leo Express jsou několikrát denně dezinfikovány před nástupem nových cestujícíchve výchozí stanici. V rámci tohoto pravidelného úklidu bylo přidáno větší množství dezinfekčních prostředků. Pětkrát týdně pak probíhá hloubkové čištěnívozů. Používáme také neutralizátory pachu, které jsou antibakteriální a desinfikována je i klimatizace. Každý den jsou desinfikovány také naše autobusy, na které byly přidány desinfekční prostředky. K ošetření jednotek máme k dispozici také ozon, který ničí veškeré choroboplodné zárodkya jednotkách jej již používáme. Nyní jsme připraveni nasadit ozon každý den. Už před současnou situací a souvisejícími opatřeními hygienické kontroly pravidelně shledávaly hygienické podmínky na palubách Leo Express za velmi nadstandardní.Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá dopravní skupina provozující vlakovou a autobusovou dopravu, která v roce 2012 zahájila svou činnost na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 působí na Slovensku a od roku 2018 také v Polsku. V roce 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Krakov, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. Od prosince 2019 Leo Express provozuje regionální linky v Pardubickém kraji v závazku veřejné služby a spěšný vlak mezi Prahou a polskou Vratislaví. Společnost se chystá letos nasadit nové vlaky Sirius, u kterých je autorem designu.