Leo Express uspěl u Vrchního soudu s žalobou proti účtování predátorských cen ze strany Českých drah

PRAHA, 20. 3. 2018

Žalobce Leo Express uspěl u Vrchního soudu s žalobou na náhradu škody ve věci predátorských cen na trase Praha - Ostrava. Městský soud v Praze tak musí přezkoumat účetnictví Českých drah. „Rozhodnutí je dobrým signálem pro cestující a důležitou zprávou pro další rozvoj trhu. Dnešní rozhodnutí je důležité nejen pro naši společnost, ale je také důležitým vzkazem pro cestující a otevírání trhu evropské železnice. Pro nás je to silný impulz, že naše práce pro doposud více než 5 miliónů mezinárodních zákazníků, kteří s námi cestují mezi Mnichovem, Prahou, Ostravou, Krakovem nebo Lvovem, má smysl, navzdory neudržitelnému systému financování železnice,“ říká Peter Köhler, CEO společnosti Leo Express.

Vrchní soud v Praze dnes zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze z prosince 2015 a vrátil soudu prvního stupně k projednání spor ve věci predátorských cen nasazených ze strany Českých drah na trati Praha – Ostrava. Potvrdil tak vadnost prvostupňového rozhodnutí, které se vůbec nezabývalo předloženými důkazy. Predátorské ceny na trase Praha – Ostrava, tedy účelově nízké ceny uplatňované s cílem vytlačení konkurence z trhu, začala v listopadu 2016 po několika raziích šetřit také Evropská komise. Ta konstatovala, že účtování predátorských cen brání rozvoji trhu a deformuje jej, méně kompetitivní trh v konečném důsledku poškozuje cestujícího. Na netransparentní účetnictví upozornila také zpráva NKÚ 15/22 z jara 2016. Úroveň cestování se po vstupu soukromých dopravců zvýšila a počet cestujících rapidně stoupl. Zatímco od revoluce využívání železnice klesalo (pokles o 15 % osobokilometrů na celém území), po vstupu komerčních dopravců došlo k rapidnímu nárůstu (o 30 % po vstupu na jen jednu trasu). Dopravu lze provozovat na páteřních linkách bez dotací za soukromé peníze, tak zvyšovat služby zákazníkům, a veřejné peníze lépe využít v dálkové a regionální dopravě.

„Žádný dominant nebude vítat konkurenci, ale není možné protiprávně bránit jejímu vstupu selektivním snížením cen pod úroveň nákladů na jedné trase,“ vysvětluje Peter Köhler, CEO společnosti Leo Express.

Společnost Leo Express byla založena v roce 2010, v listopadu 2012 vstoupila na trh Praha – Ostrava. Vlaky SC Pendolino, které jsou komerčním produktem ČD, byly uvedeny do provozu v roce 2005. Původně měly spojovat Evropu, jezdily nakonec zejména do Vídně a na Slovensko po tzv. jižní větvi (Praha – Valašské Meziříčí – Vsetín – Košice). V reakci na avizovaný vstup soukromých dopravců na tzv. severní větev (Praha – Ostrava – Košice), se provoz na této trase utlumoval a zcela skončil v roce 2012. Spoje byly nasazeny na severní větev, aby obsluhovaly stejnou trasu jako spoje.

Leo Express a RegioJet do Ostravy, a od roku 2014 také do Košic. Společnost ČD přitom sama přiznala, že provoz Pendolin je ztrátový. Přesto po vstupu soukromých dopravců došlo ještě k výraznému snížení cen ze strany ČD o více než 60 % a je zřejmé, že ztráta ČD je dotovaná z jiných zdrojů. Tomu odpovídá také to, že ČD za posledních téměř 10 let vykazovaly ztrátu v segmentu osobní dopravy.

Cestující chce spojení za dobrou cenu, moderní vlaky a kvalitní služby. V žádném odvětví toho nejde dosáhnout bez konkurence. Státní dopravce nechce konkurenci, proto účtuje podnákladové ceny a křížově dotuje svůj provoz. EK zasahuje jen v případech, kde vidí závažné porušení s následky pro celý evropský trh. Vyšetřování „ekonomického zázraku“, kdy ČD před vstupem konkurence měly více zákazníků a vyšší ceny, ale velké ztráty, a dnes mají nižší ceny, méně zákazníků, a tvrdí, že dosahují zisku, je zásadní – takové jednání jinak zlikviduje snahy soukromých podnikatelů nejen v České republice a železnici bude muset dále platit veřejnost s dopadem pro evropský trh.

V příloze naleznete tiskovou zprávu z roku 2014, která dále popisuje vývoj sporu. 

Emil Sedlařík
tiskový mluvčí Leo Express

Stáhnout tiskovou zprávu v PDF

Odkazy:

EK: Evropská komise - Tisková zpráva: Antimonopolní politika: Komise vyšetřuje praktiky Českých drah, Brusel 10. listopadu 2016

Dostupné: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_cs.htm

NKÚ: Kontrolní akce č. 15/22, Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou službu v drážní osobní dopravě

Dostupné: https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=15/22

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá multimodální dopravní skupina, která v roce 2012 zahájila svou činnost novými vlaky na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 na Slovensku a od roku 2018 následně také v Polsku. Provozuje také rozsáhlou síť autobusových a minibusových linek v České republice, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku a na Ukrajině. V srpnu 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Kraków, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. 

Zajišťuje také door2door aktivity jako je odvoz domů na vybrané adresy ve Zlínském kraji a v Ostravě a okolí. V roce 2016 společnost oznámila nákup nových vlaků od největšího světového výrobce CRRC. V roce 2017 společnost založila peer-to-peer carsharingovou společnost SmileCar, která se od června 2018 sloučila se společností HoppyGo a stala se tak významným poskytovatelem carsharingu. Zakladatelem společnosti Leo Express je Leoš Novotný, CEO je Peter Köhler. Více o Leo Express na www.leoexpress.com.