LEO Express splatil dluhopisy emitované v roce 2012

PRAHA, 12. 12. 2017

Společnost LEO Express ke dni 12. prosince 2017 oznamuje splacení celé emise dluhopisů LEO EXPRESS7,50/17.

Po pěti letech od emise, v souladu s emisními podmínkami, LEO Express splatil celou zbývající výši emise dluhopisů LEO EXPRESS7,50/17. Na konci každého roku také LEO Express platil investorům slíbený úrok 7,5 %, který letos vyplácí spolu s jmenovitou hodnotou dluhopisů, a snižuje tak celkové dluhové zatížení Skupiny o více než 17,5 mil. CZK.


CEO Skupiny LEO Express Peter Köhler k tomu dodává: „Chtěli bychom poděkovat investorům, kteří s námi byli již od počátku provozu od roku 2012, podporovali nás a sledovali tak vývoj naší Skupiny, která se za dobu emise rozrostla od provozu vlaků na lince Praha – Ostrava na mezinárodní skupinu provozující multimodální dopravní služby již v sedmi zemích Evropy s tržbami téměř půl miliardy ročně. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament schválil další liberalizaci evropské železnice, budeme i nadále pracovat s externími investory kteří mohou společnost podporovat v jejím růstu.“

Stáhnout tiskovou zprávu v PDF

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá multimodální dopravní skupina, která v roce 2012 zahájila svou činnost novými vlaky na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 na Slovensku a od roku 2018 následně také v Polsku. Provozuje také rozsáhlou síť autobusových a minibusových linek v České republice, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku a na Ukrajině. V srpnu 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Kraków, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. 

Zajišťuje také door2door aktivity jako je odvoz domů na vybrané adresy ve Zlínském kraji a v Ostravě a okolí. V roce 2016 společnost oznámila nákup nových vlaků od největšího světového výrobce CRRC. V roce 2017 společnost založila peer-to-peer carsharingovou společnost SmileCar, která se od června 2018 sloučila se společností HoppyGo a stala se tak významným poskytovatelem carsharingu. Zakladatelem společnosti Leo Express je Leoš Novotný, CEO je Peter Köhler. Více o Leo Express na www.leoexpress.com.