Sirius by mohl jezdit v Německu, Leo Express zvažuje úpravu i pro tamní koleje. Osvědčení k přepravě osob v Německu už má

Nové vlaky Leo Express Sirius nedávno pokročily do další fáze schvalování a Leo Express s nimi plánuje v příštím roce svézt první pasažéry. První tři elektrické dvousystémové jednotky budou schopné po schválení ERA jezdit v Česku, na Slovensku nebo v Polsku. Leo Express má u výrobce CRRC zároveň opci na nákup dalších 30 jednotek, u kterých zvažuje úpravu na vícesystémové, díky čemuž by Sirius mohl jezdit také po německých kolejích či zabezpečovat přeshraniční spojení mezi Německem, Českem a dalšími zeměmi. K provozu vlaků na německých kolejích získal Leo Express nedávno osvědčení, které ho jako jediného českého soukromého dopravce opravňuje k přepravě osob v Německu. Na německé tratě by tak mohl nabídnout zbrusu nové vlaky, které by díky úpravě mohly jezdit také v  Rakousku, Švýcarsku, Švédsku nebo Norsku.  

Leo Express nově získal jako jediný soukromý český dopravce osvědčení o bezpečnosti vztahující se na železniční provoz ve spolkové republice Německo v oblasti osobní dopravy. Německo je pro Leo Express stejně důležitým trhem jako ten český, slovenský a polský, a proto nyní dopravce hledá nové příležitosti na německých tratích. Proto Leo Express nyní zvažuje úpravu budoucích vlaků Sirius také pro německé koleje.  

Leo Express už má pro Německo osvědčení k přepravě osob 

Nové jednotky, které právě vstoupily do další fáze schvalovacího procesu, a ve kterých Leo Express plánuje svézt první cestující v příštím roce, jsou dvousystémové (25 kV/3 kV) a mohou tak být nasazeny na kolejích na celém území Česka, na Slovensku či v Polsku. U dalších 30 jednotek Sirius, na které má Leo Express opci u výrobce, dopravce zvažuje úpravu na vícesystémové jednotky (rozšíření o napájecí soustavu 15 KV, 16.7 Hz.), díky čemuž by nové jednotky mohly jezdit také po německých kolejích. Právě pro ty Leo Express nedávno získal jako jediný český soukromý dopravce osvědčení k přepravě osob. 

V případě, že dopravce nemá příslušné osvědčení, musí jej zabezpečit subdodavatelsky od jiných dopravců, kteří jím disponují, což Leo Express dělal dosud. Nyní je však schopen poskytovat komplexní dopravní službu samostatně. Schvalovací proces u Německého drážního úřadu EBA trval téměř jeden rok. Leo Express získal certifikát s minimální pomocí externích firem s využitím zejména vlastního know-how. Na základě zkušeností z jiných evropských společností náklady na tento proces obvykle dosahují stovek tisíc euro. Leo Express tak může provozovat dopravu na základě vlastních bezpečnostních osvědčení v České republice, Polsku, Německu a také na Slovensku, má tak značnou výhodu oproti dalším dopravcům, pro které je provozování dopravy v sousedních zemích značně komplikovanější.Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá dopravní skupina provozující vlakovou a autobusovou dopravu, která v roce 2012 zahájila svou činnost na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 působí na Slovensku a od roku 2018 také v Polsku. V roce 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Krakov, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. Od prosince 2019 Leo Express provozuje regionální linky v Pardubickém kraji v závazku veřejné služby a spěšný vlak mezi Prahou a polskou Vratislaví. Společnost se chystá letos nasadit nové vlaky Sirius, u kterých je autorem designu.