Sirius by mohl jezdit v Německu, Leo Express zvažuje úpravu i pro tamní koleje. Osvědčení k přepravě osob v Německu už má

Nové vlaky Leo Express Sirius nedávno pokročily do další fáze schvalování a Leo Express s nimi plánuje v příštím roce svézt první pasažéry. První tři elektrické dvousystémové jednotky budou schopné po schválení ERA jezdit v Česku, na Slovensku nebo v Polsku. Leo Express má u výrobce CRRC zároveň opci na nákup dalších 30 jednotek, u kterých zvažuje úpravu na vícesystémové, díky čemuž by Sirius mohl jezdit také po německých kolejích či zabezpečovat přeshraniční spojení mezi Německem, Českem a dalšími zeměmi. K provozu vlaků na německých kolejích získal Leo Express nedávno osvědčení, které ho jako jediného českého soukromého dopravce opravňuje k přepravě osob v Německu. Na německé tratě by tak mohl nabídnout zbrusu nové vlaky, které by díky úpravě mohly jezdit také v  Rakousku, Švýcarsku, Švédsku nebo Norsku.  

Leo Express nově získal jako jediný soukromý český dopravce osvědčení o bezpečnosti vztahující se na železniční provoz ve spolkové republice Německo v oblasti osobní dopravy. Německo je pro Leo Express stejně důležitým trhem jako ten český, slovenský a polský, a proto nyní dopravce hledá nové příležitosti na německých tratích. Proto Leo Express nyní zvažuje úpravu budoucích vlaků Sirius také pro německé koleje.  

Leo Express už má pro Německo osvědčení k přepravě osob 

Nové jednotky, které právě vstoupily do další fáze schvalovacího procesu, a ve kterých Leo Express plánuje svézt první cestující v příštím roce, jsou dvousystémové (25 kV/3 kV) a mohou tak být nasazeny na kolejích na celém území Česka, na Slovensku či v Polsku. U dalších 30 jednotek Sirius, na které má Leo Express opci u výrobce, dopravce zvažuje úpravu na vícesystémové jednotky (rozšíření o napájecí soustavu 15 KV, 16.7 Hz.), díky čemuž by nové jednotky mohly jezdit také po německých kolejích. Právě pro ty Leo Express nedávno získal jako jediný český soukromý dopravce osvědčení k přepravě osob. 

V případě, že dopravce nemá příslušné osvědčení, musí jej zabezpečit subdodavatelsky od jiných dopravců, kteří jím disponují, což Leo Express dělal dosud. Nyní je však schopen poskytovat komplexní dopravní službu samostatně. Schvalovací proces u Německého drážního úřadu EBA trval téměř jeden rok. Leo Express získal certifikát s minimální pomocí externích firem s využitím zejména vlastního know-how. Na základě zkušeností z jiných evropských společností náklady na tento proces obvykle dosahují stovek tisíc euro. Leo Express tak může provozovat dopravu na základě vlastních bezpečnostních osvědčení v České republice, Polsku, Německu a také na Slovensku, má tak značnou výhodu oproti dalším dopravcům, pro které je provozování dopravy v sousedních zemích značně komplikovanější.

Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromý dopravce poskytující železniční a autobusovou osobní dopravu ve střední Evropě od roku 2012. Primárně působí na komerční trase Praha–Ostrava, jeho vlaky zajíždí i do Košic či Krakova. Síť spojení doplňují autobusové linky do Polska a na Ukrajinu. Od prosince 2019 provozuje také regionální vlaky na Pardubicku, v prosinci 2023 dopravce převzal regionální železniční dopravu na nejvytíženější slovenské trati Bratislava–Komárno. Společně se svým hlavním akcionářem, španělskými státními železnicemi Renfe, plánuje v příštích letech silný růst ve střední Evropě, a to jak v oblasti komerčních linek, tak v oblasti závazkové dopravy.

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.