Dopady koronaviru: Ztráta v desítkách milionů, která se prohlubuje každý den. Zrušení 75 % spojů pokračuje nejméně do 7. dubna

Ekonomické dopady koronaviru znamenají pro Leo Express doposud ztrátu ve výši desítek milionů korun. Ta se vzhledem ke snížené poptávce po cestování prohlubuje každý den. Omezení 75 % vnitrostátních vlaků Leo Express proto pokračuje nejméně do 7. dubna, mezinárodní spoje dopravce zrušil z rozhodnutí vlády již dříve. Leo Express stále čeká na náhradní termín schůzky s ministrem dopravy, kde chce řešit pomoc a kompenzace pro segment vlakové a autobusové dopravy, který bude zasažen v řádech miliard korun. Přesto Leo Express dále investuje do bezpečnosti cestování a nabízí zákazníkům roušky zdarma.

Ekonomické dopady pro dopravu jsou závažné, firmám by měl pomoci stát

Ztráty vlakových a autobusových dopravců se budou počítat v řádech miliard korun. Leo Express ji prozatím vyčíslil na desítky milionů korun a vzhledem k nízké poptávce způsobené současnou krizí a opatřeními vlády toto číslo narůstá každý den. K významným omezením museli přistoupit všichni dopravci. Pro Leo Express to znamenalo dramatické snížení nabídky na vnitrostátních komerčních vlakových spojích o 75 %. Mezinárodní spoje museli dopravci již dříve zrušit z rozhodnutí vlády. Pokud se stát nebude touto situací zabývat, mohlo by to přinést problémy v dopravní obslužnosti, na pracovním trhu a v ekonomice obecně. Negativní dopady by mohly být vidět na snížení počtu spojů, komfortu a zvýšení cen jízdného v případě, že nebude řádně fungovat konkurenční prostředí a liberalizovaný trh.

Leo Express stále očekává nový termín jednání s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. Na něm chce jednat o pomoci a kompenzacích pro všechny vlakové a autobusové dopravce.

Roušky pro cestující zdarma

Vzhledem k ekonomickým dopadům krize se pro Leo Express jedná o složité období, ve kterém ovšem nechce šetřit na opatření pro zajištění zdraví cestujících ani zaměstnanců. Proto Leo Express včera začal cestujícím po vstupu do vlaku nabízet ochranné roušky zdarma, které jsou ideální k využití přímo na cestování. Pod heslem „moje rouška chrání tebe a tvoje mě“ tak Leo Express zajišťuje další ochranu pro cestující a zaměstnance. Celkem 5.000 kusů z roušek, které se dopravci podařilo zajistit v posledních dnech, daruje Leo Express nemocnicím a záchrannému systému.

Provozní opatření platná do 7. dubna v komerční vlakové dopravě

Komerční vlakové spoje jsou omezeny na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1256 Bohumín – Praha a 1241 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště ve všední dny. O víkendu pak na 1232 Staré Město u Uherského Hradiště – Praha, 1255 Praha – Bohumín, 1228 Bohumín – Praha a 1243 Praha – Staré Město u Uherského Hradiště. Důvodem je velmi nízká obsazenost a zároveň fakt, že státní dopravce umožnil na popud vlády České republiky jízdu vlakem bez jízdního dokladu, a za takových okolností není možné provozovat komerční dopravu. Spoje jsou obsazeny jedním stevardem a strojvedoucím, kteří mají k dispozici ochranné roušky. Zároveň došlo až do 7. dubna k uzavření pokladen. Opatření pro období od 8. dubna budou přijímána operativně a budeme o nich informovat cestující. 

Zachované komerční spoje ve všední den:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1256 Bohumín 12:56 – Praha 16:27

1241 Praha 17:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 20:07

Zachované komerční spoje o víkendu:

1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

1228 Bohumín 15:12 – Praha 18:27

1243 Praha 19:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 22:06Kontakt pro média 

Emil Sedlařík, mobil: +420 773 740 512, E-mail: [email protected]

Leo Express je soukromá dopravní skupina provozující vlakovou a autobusovou dopravu, která v roce 2012 zahájila svou činnost na páteřních linkách v Česku. Od roku 2014 působí na Slovensku a od roku 2018 také v Polsku. V roce 2017 převzal Leo Express německou společnost Locomore a obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixMobility, stal se tak druhým největším komerčním osobním dopravcem na německé železnici. Leo Express je tak první český dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V červenci 2018 spustil provoz na železniční trase Praha – Krakov, a stal se tak prvním osobním komerčním dopravcem na polských kolejích. Od prosince 2019 Leo Express provozuje regionální linky v Pardubickém kraji v závazku veřejné služby a spěšný vlak mezi Prahou a polskou Vratislaví. Společnost se chystá letos nasadit nové vlaky Sirius, u kterých je autorem designu.