Dispečerský systém

Projekt LEO EXPRESS - NOVÝ DISPEČERSKÝ SYSTÉM je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_025

Název výzvy: 22. výzva IROP - TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU – SC 1.2

Název projektu CZ: Leo Express - Nový dispečerský systém

Název projektu EN: Leo Express - New traffic control system

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001473

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019

Vytvoření zcela nového, na míru navrženého systému pro plánování využití dopravních prostředků, posádek, vybavení, zápůjček nemotorových vozidel, integrace hlásičů, plánování údržby, online sledování polohy dopravních prostředků. 

Cílem je odstranit stávající nevyhovující stav.

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.