Zugfahrpläne

Prague - Přerov - Ostrava - Košice ↔ Košice - Ostrava - Přerov - Prague

Prague - Kraków ↔ Kraków - Prague

Prag - Lichkov - Wrocław ↔ Wrocław - Lichkov - Prag

Prague - Pardubice - Ústí n. Orlicí ↔ Ústí n. Orlicí - Pardubice - Prague

Ústí n. Orlicí - Mlýnický Dvůr ↔ Mlýnický Dvůr - Ústí n. Orlicí 

Dolní Lipka - Hanušovice ↔ Hanušovice - Dolní Lipka