Ochrona danych osobowych

Część 1 – Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. W spółce Leo Express Global a.s., z siedzibą pod adresem Řehořova 4, 130 00 Praha 3, REGON 290 16 002, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, wstawka 15847 (zwaną dalej Leo Express), zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. 

Poniżej znajdziesz informacje o tym, dlaczego, jakie dane i w jaki sposób je przetwarzamy w Leo Express, w tym informacje o tym, jak się z nami skontaktować, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych, w taki sposób, żeby zapobiec ich nadużyciu. 

Część 2 – Podstawowe pojęcia i informacje

Dane osobowe – dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (podmiot danych).

Podmiot danych – podmiotem danych jest osoba fizyczna, z którą dane osobowe są powiązane i którą można zidentyfikować zgodnie z danymi osobowymi lub jest możliwa do zidentyfikowania. 

Administrator danych osobowych – administrator to osoba fizyczna lub prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i jest przede wszystkim odpowiedzialna za ich przetwarzanie.

O ile nie określono inaczej w niniejszych zasadach lub warunkach korzystania z usługi, administratorem danych osobowych jest Leo Express.

Przetwarzającym dane osobowe – przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie instrukcji administratora przetwarza dane osobowe dla administratora.

Przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji prowadzonych z danymi osobowymi lub plikami danych osobowych za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur, takich jak zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wyszukiwanie, kontrolowanie, używanie, udostępnienie przez transmisję, rozprzestrzenianie lub jakiekolwiek inne udostępnianie, sortowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Jaki przepis prawa reguluje przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych regulowane jest w szczególności rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie  osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych). 

Część 3 – Przetwarzanie danych osobowych w Leo Express

Część 4 – Polityka plików cookie

Czym są pliki cookie

Pliki cookie to małe fragmenty danych przesyłane przez nasze serwery do komputera. Ich celem jest lepsze wykorzystanie naszych serwerów i dostosowanie zawartości do Twoich potrzeb. 

Pliki cookie są powszechnie używane przez prawie wszystkie witryny internetowe na całym świecie. Celem plików cookie jest poprawa dopasowania pod konkretnego użytkownika wielokrotnie odwiedzającego różne strony internetowe, dlatego są one dla Ciebie przydatne. Dopóki używasz tego samego komputera i tej samej przeglądarki do odwiedzania naszych stron internetowych, pliki cookie pomogą Twojemu komputerowi zapamiętać odwiedzane strony i ich ustawienia. 

Typy plików cookie 

Istnieją tymczasowe i trwałe pliki cookie. Tymczasowe pliki przechowywane są na komputerze użytkownika do momentu zakończenia przeglądania strony i pozwalają na przechowywanie informacji dotyczących przesyłania z jednej witryny do drugiej. W ten sposób eliminują potrzebę wielokrotnego wprowadzania niektórych danych i ułatwiają pracę. 

Trwałe pliki pomagają zidentyfikować komputer podczas ponownego odwiedzenia naszej strony. Jednakże nie pozwalają nam na osobistą identyfikację. Celem trwałych plików cookie jest dostosowanie naszej strony internetowej do Twoich zainteresowań. Odpowiednie dane przechowujemy z zachowaniem anonimowości i nie odnosimy ich do żadnych innych danych. 

Używamy cookies wyłącznie w celach technicznych, a uzyskane dane nie są odnoszone do jakichkolwiek innych danych. Pracujemy z plikami cookies w sposób, który nie pozwala na identyfikację osób.

Za pośrednictwem naszych stron internetowych, pliki cookie operatorów systemów reklamowych, które znajdują się na naszych stronach, mogą być przechowywane na komputerze użytkownika. 

W ramach re-marketingu korzystamy również z systemów Google. Dane z re-marketingu są jawnie wykorzystywane do segmentowania użytkowników w celu dostarczenia trafniejszych treści reklamowych. Segmenty tworzone są w oparciu o kilka typowych wzorców zachowań użytkowników. 

Kiedy nie chcesz używać plików cookie

Przeglądarki internetowe obsługują zarządzanie plikami cookie. Oznacza to, że w ustawieniach przeglądarki możesz usuwać, czy blokować pojedyncze pliki cookie lub całkowicie uniemożliwić ich używanie. Pliki cookie mogą być blokowane lub dopuszczone nawet w przypadku pojedynczych stron internetowych. 

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat plików cookie, skorzystaj z funkcji pomocy w swojej przeglądarce. Dopóki Twoja przeglądarka używa dozwolonych plików cookie, zakładamy, że zgadzasz się na używanie standardowych plików ze strony naszych serwerów.