Ochrona danych osobowych

Część 1 – Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. W spółce Leo Express Global a.s., z siedzibą pod adresem Řehořova 4, 130 00 Praha 3, REGON 290 16 002, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, wstawka 15847 (zwaną dalej Leo Express), zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. 

Poniżej znajdziesz informacje o tym, dlaczego, jakie dane i w jaki sposób je przetwarzamy w Leo Express, w tym informacje o tym, jak się z nami skontaktować, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych, w taki sposób, żeby zapobiec ich nadużyciu. 

Część 2 – Podstawowe pojęcia i informacje

Dane osobowe – dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (podmiot danych).

Podmiot danych – podmiotem danych jest osoba fizyczna, z którą dane osobowe są powiązane i którą można zidentyfikować zgodnie z danymi osobowymi lub jest możliwa do zidentyfikowania. 

Administrator danych osobowych – administrator to osoba fizyczna lub prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i jest przede wszystkim odpowiedzialna za ich przetwarzanie.

O ile nie określono inaczej w niniejszych zasadach lub warunkach korzystania z usługi, administratorem danych osobowych jest Leo Express.

Przetwarzającym dane osobowe – przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie instrukcji administratora przetwarza dane osobowe dla administratora.

Przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji prowadzonych z danymi osobowymi lub plikami danych osobowych za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur, takich jak zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wyszukiwanie, kontrolowanie, używanie, udostępnienie przez transmisję, rozprzestrzenianie lub jakiekolwiek inne udostępnianie, sortowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Jaki przepis prawa reguluje przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych regulowane jest w szczególności rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie  osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych). 

Część 3 – Przetwarzanie danych osobowych w Leo Express

Zaloguj się do programu lojalnościowego Smile Club

lub

Nie posiadasz jeszcze konta?

Logowaniem wyrażam zgodę na warunki programu lojalnościowego, z przetwarzanie danych osobowych i oświadczam, że ukończyłem 16 lat. Anulowanie biletów jest możliwe tylko do leo kredytów.