Kompenzace za zpoždění

Kdy mám nárok na vrácení peněz?

Víme, že zpoždění dokáže člověku znepříjemnit den. Proto vám za něj nabízíme kompenzaci i tehdy, když není způsobeno naší vinou.

Kdy mám nárok na vrácení peněz?

Výše kompenzace závisí na době zpoždění.

60–119 minut25 % ceny jízdného
nad 120 minut50 % ceny jízdného
zrušený spoj100 % ceny jízdného / přerezervace na jiný spoj 

Nejčastější příčinou zrušení spojů jsou mimořádné události (nehoda, nepříznivé počasí, neprůjezdnost tratě) nebo provozní důvody.

Jak zažádat o kompenzaci?

Jednodušší to už být nemůže

  1. Kontaktujte nás přes online chat s číslem jízdenky, kterou chcete přerezervovat nebo kompenzovat.
  2. Číslo jízdenky najdete v pdf jízdence v emailu po zakoupení jízdenky nebo ve svém Smile Club účtu.
  3. Po prověření nároku na kompenzaci vám vrátíme peníze nejpozději do 30 dní.

Nejčastější otázky

Výňatek z právních předpisů vztahujících se k uplatňování nároků cestujících z přepravní smlouvy

Uplatnění nároků z přepravní smlouvy, a tím i požadavku na návratek jízdného, musí být oprávněným cestujícím uplatněno bez zbytečného odkladu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „přepravní řád“), a to nejpozději ve lhůtě šesti měsíců ode dne nastoupení jízdy nebo ode dne, kdy měla být jízda nastoupena, jde-li o vrácení jízdného (neplatí pro návratky jízdného související s nenastoupením cestujícího k cestě z důvodů, které jsou na jeho straně). Není-li požadavek uplatněn v uvedené lhůtě, zaniká.

V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 přepravního řádu, vyřídí LE požadavek na návratek jízdného nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení podané žádosti.