Kompenzace za zpoždění

Kdy mám nárok?

Víme, že zpoždění dokáže člověku znepříjemnit den. Proto vám za něj nabízíme kompenzaci i tehdy, když není způsobeno naší vinou.

Forma a výše kompenzace závisí na době zpoždění. Nejčastější příčinou zrušení spojů jsou mimořádné události (nehoda, nepříznivé počasí, neprůjezdnost tratě) nebo provozní důvody.

60–119 minut25 % ceny jízdného
nad 120 minut50 % ceny jízdného
zrušený spoj100 % ceny jízdného / přerezervace na jiný spoj 

Jak zažádat o kompenzaci?

Vyberte jednu z forem kompenzace a postupujte dle pokynů v chatu. Ozveme se vám nejpozději do 24 hodin.

  1. Kontaktujte nás přes online chat s číslem jízdenky, kterou chcete přerezervovat nebo kompenzovat.
  2. Číslo jízdenky najdete v pdf jízdence v emailu po zakoupení jízdenky nebo ve svém Smile Club účtu.
  3. Po prověření nároku na kompenzaci vám vrátíme peníze nejpozději do 30 dní.

Nejčastější otázky

Výňatek z právních předpisů vztahujících se k uplatňování nároků cestujících z přepravní smlouvy

Uplatnění nároků z přepravní smlouvy, a tím i požadavku na návratek jízdného, musí být oprávněným cestujícím uplatněno bez zbytečného odkladu v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „přepravní řád“), a to nejpozději ve lhůtě šesti měsíců ode dne nastoupení jízdy nebo ode dne, kdy měla být jízda nastoupena, jde-li o vrácení jízdného (neplatí pro návratky jízdného související s nenastoupením cestujícího k cestě z důvodů, které jsou na jeho straně). Není-li požadavek uplatněn v uvedené lhůtě, zaniká.

V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 přepravního řádu, vyřídí LE požadavek na návratek jízdného nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení podané žádosti.

Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club

nebo
Zapomenuté heslo

Ještě nemáte účet?

Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.