Aktualny stan połączeń

Klienci kupujący bilety są informowani o zmianach operacyjnych za pośrednictwem wiadomości SMS i e-mail, jeśli informacje te zostały nam przekazane przy zakupie biletu. Czasy opóźnień są jedynie przybliżone, w przypadku opóźnienia krótszego niż 20 minut należy pozostać w pobliżu platformy.

Pokaż połączenia

Pociągi dalekobieżne
Pociągi regionalne
Autobusy

Zamknięcia i ograniczenia w ruchu

Przelew niegwarantowany na połączeniach z/do Ukrainy

Zaktualizowane: 28. 11. 2022

Transfer między połączeniami kolejowymi i autobusowymi nie jest gwarantowany, ponieważ trasa przekracza granicę z Ukrainą, która nie jest częścią EU. Ponadto połączenia obsługiwane są przez dwóch różnych przewoźników.