Inne zniżki

Jakie inne rabaty oferujemy?

ULGA 33%

 • Honorowy dawca krwi

ULGA 37%

 • Dzieci i młodzież 
 • Emeryci i renciści 
 • Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych – niezdolna do pracy 
 • Osoby niewidome 
 • Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego 
 • Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 
 • Weterani poszkodowani 
 • Karta Polaka 
 • Karta Dużej Rodziny 
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi – II lub III grupa inwalidów

ULGA 51%

 • Studenci i Doktoranci 
 • Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 
 • Kombatanci (bez I grupy inwalidów)

ULGA 78%

 • Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową 
 • Dzieci i młodzież – inwalidzi lub niepełnosprawni 
 • Rodzic lub opiekun dziecka i młodzieży inwalidów lub niepełnosprawnych 
 • Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych – niezdolna do samodzielnej egzystencji 
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci – I grupa inwalidów

ULGA 95%

 • Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży

ULGA 100%

 • Dzieci w wieku do lat 4 
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej 
 • Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej 
 • Funkcjonariusze Policji 
 • Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych 
 • Posłowie i Senatorowie

Wzory kart / dokumentów i szczegółowe informacje tutaj

Nie martw się o ceny

Nasz system obliczy cenę biletu zgodnie z najkorzystniejszą taryfą.

Zarezerwuj bilet

Zaloguj się do programu lojalnościowego Smile Club

lub

Nie posiadasz jeszcze konta?

Logowaniem wyrażam zgodę na warunki programu lojalnościowego, z przetwarzanie danych osobowych i oświadczam, że ukończyłem 16 lat. Anulowanie biletów jest możliwe tylko do leo kredytów.