W służbie publicznej

Leo Express rozpoczął działalność jako prywatny przewoźnik komercyjny bez żadnych dotacji na jego funkcjonowanie pod koniec 2012 r. Od grudnia 2019 r. Leo Express będzie również obsługiwać transport regionalny w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych w kraju Pardubickim (Czechy) i we współpracy z przewoźnikiem Arriva w kraju Zlińskim (Czechy). Mamy dalekosiężne plany, a co za tym idzie chcemy świadczyć nasze usługi w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych w innych regionach Republiki Czeskiej, który jest zarządzany przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej i przez poszczególne regiony (kraje).

Wspólnym celem Leo Express i władz terytorialnych jest długoterminowa satysfakcja pasażerów i władz. Kluczem do sukcesu jest wysokiej jakości tabor i obsługa klienta. Oba są obecnie doceniane przez naszych pasażerów w 7 europejskich krajach, zwłaszcza na torach w Czechach, Słowacji, Polsce i Niemczech. Nadszedł czas, aby zwiększyć standardy regionalnego i dalekobieżnego transportu  również w tych krajach.

Ryzyko handlowe a  świadczenie usługi publicznej

Prowadzenie usług transportowych przy ryzyku handlowym oznacza, że ​​operacja musi zarabiać na siebie, w przeciwnym razie wygeneruje stratę. Dochód stanowią tylko bilety sprzedawane pasażerom, a przewoźnik nie jest wspierany przez żadne dotacje z budżetu publicznego.

Transport pasażerski w ramach obowiązku usługi publicznej jest zarządzany przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej w przypadku transportu dalekobieżnego oraz przez poszczególne władze regionalne w przypadku transportu regionalnego. Jeśli operacja w ramach takiego obowiązku nie jest opłacalna, organ (tj. Ministerstwo Transportu lub pojedynczy region) pokrywa różnice. Przewoźnik jest zatem zdolny do obsługi połączeń z ograniczoną liczbą pasażerów bez ryzyka poniesienia straty.

Ryzyko handlowe

 • Przewoźnik działa na własną rękę i nie jest dotowany ze środków publicznych,
 • Przewoźnik decyduje o liczbie połączeń,
 • Główną motywacją przewoźnika jest maksymalizacja zysków

Świadczenie usług publicznych

 • Przewoźnik nie ryzykuje niczego, ponieważ wszystkie straty są pokrywane przez zamawiającego,
 • Transport dalekobieżny jest kontrolowany przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej,
 • Transport regionalny jest kontrolowany przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • Główną motywacją zamawiającego przewozy jest dostarczenie pasażerom możliwie jak najlepszych usług,

Główne cele transportu świadczonego w ramach usług publicznych

Głównym celem władz i przewoźników jest zwiększenie obłożenia każdego połączenia. Im więcej pasażerów przewiezie każde połączenie, tym większy będzie dochód i tym mniej pieniędzy ze środków publicznych otrzyma przewoźnik.

CEL: ZWIĘKSZENIE FREKWENCJI W POCIĄGACH

 • NAJWYŻSZA LICZBA PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W HISTORII
  • oznacza to możliwość porównania ich ofert w ramach przetargu publicznego lub konsultacji rynkowych
 • NATYCHMIASTOWE ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI KOLEI ORAZ LEPSZE WYKORZYSTANIE I KONTROLA WYDATKÓW PUBLICZNYCH
  • publiczne pieniądze na transport regionalny jako długoterminowa inwestycja w usługi publiczne
 • ATRAKCYJNOŚĆ TRANSPORTU PUBLICZNEGO OZNACZA KOMPLETNOŚĆ USŁUG
  • nowe pojazdy, usługi pokładowe, Wi-Fi, połączenia uzupełniające, transport door2door…
 • LIBERALIZACJA RYNKU OZNACZA WIĘCEJ SZANS
  • w sektorze kolejowym, jak również w połączonych usługach, wsparcie rynku pracy i przedsiębiorstw w całym regionie
 • W TRANSPORCIE PUBLICZNYM NIE MA TAKIEJ RZECZY JAK OPŁACALNE I NIEOPŁACALNE POŁĄCZENIE

Transport regionalny jako usługa kompleksowa

Transport regionalny to nie tylko pociąg, zawsze powinny mu towarzyszyć inne powiązane z nim usługi, takie jak połączenia uzupełniające, możliwość skorzystania lekkiego transportu w mieście, dodatkowe usługi na pokładzie i dobre wyposażenie pojazdów. Tak powinien wyglądać kompleksowy transport regionalny, aby zapewnić pasażerom jak najlepsze wykorzystanie kolei.

POJAZDY

 • Pojazdy niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • Klimatyzacja,
 • Wi-Fi,
 • Automaty z przekąskami,
 • System informacji pasażerskiej,
 • Możliwość przewozu rowerów, skuterów i nart,

DODATKOWE USŁUGI

 • Stojaki na rowery przy stacjach i przystankach
 • Możliwość wynajęcia roweru lub skutera
 • Car-sharing
 • Parking
 • Usługa Door2door

ROZWÓJ TRANSPORTU

 • Transport zastępczy musi oferować ten sam poziom usług,
 • Musi uwzględniać transport z/do dworca kolejowego,

POPRAWA INFRASTRUKTURY

 • Aktywne lobbowanie za inwestycjami,
 • Inwestycje w dworce kolejowe, elektryfikacje tras oraz bezpieczeństwo na kolei,

PROMOCJA REGIONU

 • Współpraca z wydarzeniami kulturalnymi,
 • Wsparcie dla turystyki,

Metody wyboru przewoźnika

Zgodnie z obecnym prawodawstwem władze mogą wybrać przewoźnika w ramach obowiązku świadczenia usługi publicznej w drodze przetargu publicznego lub mogą udzielić zamówienia bezpośrednio na podstawie ofert różnych przewoźników w ramach tzw. „Konsultacji rynkowych”.

PRZETARG PUBLICZNY

 • Powiększenie oferty przewozowej,
 • Obowiązkowa od 2023,  do tego momentu możliwość wyboru przewoźnika bez przetargu.

ZALETY

 • Wysoka transparentność,
 • Spadek cen biletów,
 • Umowy na przejazdy mogą być dłuższe niż 15 lat (dzięki czemu amortyzacja może być dłuższa, co może pozwolić na zmniejszenie ceny za przejazdy),

WADY

 •  Wysokie i precyzyjne wymagania, które mogą wydłużyć proces uzyskiwania pozwoleń na przejazdy.

BEZPOŚREDNI WYBÓR

 • Bezpośrednie umowy z przewoźnikami tylko do 2023 (z maksymalną długością do 2033),
 • Możliwe tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu konsultacji publicznych,

ZALETY

 • Większa swoboda w wyborze przewoźnika,
 • Możliwość zmiany cen w trakcie trwania umowy,

WADY

 • Mniejsza transparentność, która może dyskryminować niektórych przewoźników,
 • Ryzyko zwiększenia cen,
 • Umowa może trwać tylko do 10 lat (koszty stałe będzie można podzielić na krótsze okresy)

Proces wyboru przewoźnika w ramach świadczenia usług publicznych

Podpisanie umowy w ramach świadczenia usług publicznych to bardzo wymagający proces. Do rozpoczęcia procesu trwającego co najmniej 36 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem usług potrzebny jest szereg przygotowań. Przyczyną tego są wymogi prawne i czas potrzebny przewoźnikowi na przygotowanie usługi (zwłaszcza w celu zabezpieczenia potrzebnego taboru i określenia procedur niezbędnych do przeprowadzenia operacji - sprzedaży biletów, zwrotów, obsługi klienta, sprzedaży miejsc itd. ).

Warunki umów o świadczenie usług publicznych są określone w:

1. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 października 2007 r. W sprawie publicznych usług transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego.
2. Rozporządzenie to uzupełnia ustawa nr 194/2010 Coll. w sprawie służby publicznej w transporcie pasażerskim.

Zalety liberalizacji rynku

Liberalizacja rynku kolejowego przynosi znaczące korzyści zarówno pasażerom, jak i organom zamawiającym przewozy kolejowe.
Ze względu na konkurencję przewoźnicy muszą podnieść jakość swoich usług, co zwiększa liczbę pasażerów na linii kolejowej, co w późniejszym czasie skutkuje zmniejszeniem ilości samochodów na drogach, co znacznie przyczynia się do zlikwidowania korków i poprawy środowiska.

 • Lepsza obsługa,
 • Nowe usługi dla pasażerów,
 • Niższe ceny dla pasażerów i zamawiających przejazdy,
 • Wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego,
 • Bardziej ekologiczny środek transportu,
 • Rozwój transportu multimodalnego

Leo Express w służbie publicznej

Czarne pociągi Leo Express są na torach od 2012 r. i zostały zakupione wyłącznie ze środków prywatnych. Od 2019 r. wyruszą również na trasy regionalne. Otrzymaliśmy kontrakt na świadczenie usług publicznych w kraju Pardubickim (Czechy), gdzie zapewnimy obsługę dwóch regionalnych linii naszymi nowoczesnymi jednostkami wysokoprężnymi Alstom LINT, które są klimatyzowane, oferują Wi-Fi i gniazdka elektryczne a także są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Dodatkowo Leo Express świadczyć będzie usługi na linii ekspresowej Praga - Pardubice - Wrocław, która będzie obsługiwana przez elektryczne jednostki Stadler FLIRT, które obecnie można znaleść na naszych liniach między Pragą a Ostrawą / Koszycami / Krakowem / Staré Město w pobliżu Uherského Hradiště.

Nasze pociągi będą również pomagać w kraju Zlínskim (Czechy), gdzie współpracujemy z Arrivą w celu świadczenia publicznego transportu regionalnego. Tutaj wykorzystamy więcej jednostek wysokoprężnych Alstom LINT.

Dla mediów

Informacje prasowe, zdjęcia i inne materiały znajdziesz tutaj.

Kontakt

Chcesz uzyskać więcej informacji? Napisz do nas na adres [email protected].

Zaloguj się do programu lojalnościowego Smile Club

lub

Nie posiadasz jeszcze konta?

Logowaniem wyrażam zgodę na warunki programu lojalnościowego, z przetwarzanie danych osobowych i oświadczam, że ukończyłem 16 lat. Anulowanie biletów jest możliwe tylko do leo kredytów.