Storno lístka

Niečo sa zmenilo a nevyhovuje vám dátum alebo čas cesty?
Svoj lístok môžete zrušiť kedykoľvek až do pravidelného odchodu spoja.

Údaje pre zrušenie lístka

Formy vrátenia cestovného pri spôsobu platby pomocou:

Dôležité

  • storno lístka pre členov Smile Clubu pri platbe akoukoľvek platobnou metódou je možné len do leo kreditov
  • storno skupinového lístka je možné uskutočniť len dohromady najneskôr 24 hodín pred pravidelným odchodom spoja
  • storno spiatočného lístka je možné dohromady alebo po precestovaní prvej cesty (cesty TAM)
  • Ak chcete stornovať lístok, ktorý bol kúpený pomocou metódy Twisto a nie ste zaregistrovaní v našom Smile Clube, prosíme o vykonanie storna lístka na našej pokladni, alebo cez naše zákaznícke centrum.
  • pri zahraničných platbách mimo SEPA priestor hradí cestujúci súvisiace bankové poplatky za zahraničný bankový prevod. Bankový poplatok má povahu zrážky z vrátenej čiastky

Čo znamená SEPA, IBAN a BIC?

SEPA (Single Euro Payments Area) znamená jednotná oblasť pre platby v eurách. Označuje sa tak nová jednotná regulácia pre vnútroštátne a európske platby. 

IBAN (International Bank Account Number alebo medzinárodné číslo bankového účtu) predstavuje číslo, ktoré nahradzuje všetky údaje o účte (číslo účtu a kód banky na Slovensku). 

BIC (Business Identifier Code) je medzinárodne štandardizovaný bankový kód, ktorý jednoznačne identifikuje banku v medzinárodnom platobnom styku.