17. 12. 2023

Trať 131 Bratislava–Komárno

História trate, dnes označovanej číslom 131, medzi Bratislavou a Komárnom sa začala písať v predminulom storočí, roku 1895.

Dve dráhy

Rastúci počet obyvateľstva Bratislavy vyžadoval zásobovanie potravinami z poľnohospodárskych oblastí na Žitnom ostrove. Preto bola vybudovaná železnica do Dunajskej Stredy. Prvý vlak po nej prešiel 23. augusta 1895. Trať z Dunajskej Stredy do Komárna uvidela svetlo sveta o rok neskôr. Zaujímavosťou je, že pôvodne išlo o dve samostatné dráhy, stavané dvoma investormi na základe rôznych koncesií. Až v roku 1903 došlo k ich zlúčeniu do jedinej dráhy Bratislava – Komárno.

V tom čase bolo na trati 14 staníc a dve zastávky, ale aj dve výhrevne a dvadsať strážnych domčekov. Pretože tu železnica prechádzala rovinatým terénom, bol tu jedinou významnejšou inžinierskou stavbou most cez Malý Dunaj vo Vrakuni (dnes Bratislava – Vrakuň). Pôvodný drevený most nahradil roku 1925 železný, ten však na konci 2. svetovej vojny zničili nemeckí vojaci. Súčasný most pochádza až z povojnového obdobia.

Železničná vlečka 🛤️

Význam trate stúpol v roku 1910, keď bola uvedená do prevádzky železnica v úseku Nové Zámky – Komárom, vďaka ktorej bola doterajšia trať do Komárna prepojená cez novovybudovaný most so staršou železnicou v dnešnom Komárome. Tam bola železnica už od roku 1856. Zo stanice Kvetoslavovo bola v roku 1915 vybudovaná odbočka do Šamorína, ktorú táto obec sama financovala. V prevádzke pre osobnú dopravu bola do roku 1979, nákladná doprava na nej bola ukončená v roku 1999 a o dva roky neskôr bola trať definitívne zrušená. Príčinou bol rozvoj automobilovej dopravy.

Zaujímavosťou bola železničná vlečka zo stanice Dunajská Streda, ktorá viedla k stavenisku vodného diela Gabčíkovo, budovaného v rokoch 1977 – 1992. S dĺžkou 15 kilometrov išlo o jednu z najdlhších vlečiek vo vtedajšej ČSSR. Po dobudovaní priehrady bola trať zrušená a dnes by sme jej pozostatky hľadali v teréne len ťažko.

Text: Jakub Jukl
Foto: Wikimedia Commons/ Cool-Koon, licence (CC BY-SA 3.0 DEED)
Prečítajte si celý článok v zimnom vydaní časopisu Leo Express

Zdieľajte článok:

  • 0 x

  • Skopírovať URL

Prihlásiť sa do vernostného programu Smile Club

alebo
Zabudnuté heslo

Ešte nemáte účet?

Prihlásením súhlasím s podmienkami vernostného programu, so spracovaním osobných údajov a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno lístkov je možné len do leo kreditu.