4. 10. 2021

Priateľstvo nad Olšou

Dva jazyky, dva národy, jedno mesto. Rozkročený nad korytom rieky Olša, jednou nohou v Poľsku, jednou v Českej republike, leží Těšín. Zatúlajte sa v jeho uliciach, ktoré sú plné histórie.

Po stopách histórie

Prvé písomne doložené dôkazy o existencii mesta pochádzajú z roku 1155. Těšín bol vtedy zmienený v listine pápeža Hadriána IV. ako sídlo těšínskeho kniežaťa Měška I. Piasovca. Kniežace mesto bolo dôležitou cestovnou križovatkou, pýšilo sa množstvom privilégii a kniežatá tu koncom 13. storočia dokonca razili svoje vlastné mince. Celé nasledujúce storočia sa v meste stretávali Česi, Poliaci, Nemci a Židia. Žili tu striedavo v mieri, striedavo vo vojne a spoločne čelili osudovým udalostiam histórie. K skutočnému vyhroteniu situácie došlo krátko po 1. svetovej vojne, keď sa predstavy Čechov, Poliakov a Nemcov úplne rozišli. Zatiaľ čo na väčšine nášho územia sa ľudia radovali z konca vojny, na Těšínsku vznikla hádka o to, komu mesto vlastne patrí. Nakoniec bolo 28. júla roku 1920 rozdelené dohodou na poľský Cieszin a Český Těšín. Prírodnú hranicu medzi nimi tvorí rieka Olša. Z jednej časti do druhej sa dostanete cez veľmi príznačne pomenovaný most Priateľstva. Pretože aj keď úradne ide o dve rôzne mestá, ich obyvatelia zostávajú dodnes navzdory hraniciam a pohnutej minulosti priateľmi.

Po stopách histórie

Architektúra s presahom

Ihneď po rozdelení vyrástlo v Českom Těšíne množstvo nových budov s prvkami modernej architektúry medzivojnového obdobia. Medzi prvé z nich počítame napríklad novú neorenesančnú radnicu na námestí ČSA z roku 1929. Hlavnou ideou architekta Viléma Richtera bolo vyjadriť myšlienku súžitia a vzájomnej spolupráce rozdielnych národov.

Architektúra s presahom

Za kultúrou do kaviarne

Centrom kultúrneho života sa v rokoch 1933-1939 stala tiež nová prvorepubliková kaviareň a čítarňa Avion. Hral tu stály orchester a vystupovali tu známi umelci. Išlo o trojposchodový funkcionalistický objekt a na jeho streche sa nachádzala terasa s prekrásnym výhľadom na rieku Olša. So začiatkom 2. svetovej vojny kaviareň na dlhých sedemdesiat rokov zanikla. Od roku 2010 ju však môžete opäť navštíviť. Nájdete ju na rovnakom mieste, ale pod názvom Noiva.

Kúpiť lístok >

Za kultúrou do kaviarne


Text: Lucie Slováková

Foto: Shutterstock

Celý článok nájdete v jesennom vydaní magazínu Leo Express

Zdieľajte článok:

  • 0 x

  • Skopírovať URL

Prihlásiť sa do vernostného programu Smile Club

alebo
Zabudnuté heslo

Ešte nemáte účet?

Prihlásením súhlasím s podmienkami vernostného programu, so spracovaním osobných údajov a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno lístkov je možné len do leo kreditu.