Promo lístok

Zľava za včasný nákup

Promo lístok je lístok za zníženú cenu dostupný pri nákupe v dostatočnom časovom predstihu a zároveň na spoje, ktoré nie sú tak vyťažené.

  • ich počet je obmedzený a nemusí byť dostupný na všetkých spojoch
  • Promo lístky sú dostupné len v tarife Dospelý a len v triede Economy
  • na Promo lístok nie je možné uplatniť žiadnu ďalšiu zľavu
  • náš systém Vám automaticky ponúkne cenu, ktorá je najvýhodnejšia pre Vašu tarifu
  • Promo lístok môžete stornovať za rovnakých podmienok ako ostatné lístky
  • storno Promo lístka sa riadi rovnakými podmienkami ako storno ostatných lístkov

S cenami si nelámte hlavu

Náš systém vypočíta cestovné podľa najvýhodnejších taríf a zliav.

Rezervovať lístok