Leo Express v záväzku verejnej služby

Leo Express začal fungovať ako súkromný dopravca jazdiaci na vlastné komerčné riziko bez akýchkoľvek dotácií na prevádzku na konci roka 2012. Od decembra 2019 bude tiež obstarávať regionálnu dopravu v záväzku verejnej služby v Pardubickom kraji a spolupracovať na zaistení regionálnej dopravy v Zlínskom kraji. Dlhodobo máme záujem o prevádzkovanie ďalších regionálnych a diaľkových liniek v záväzku verejnej služby, ktoré objednáva Ministerstvo dopravy ČR a jednotlivé kraje.

Spoločným cieľom dopravcu a objednávateľa je dlhodobé navýšenie počtu cestujúcich. Kľúčom k úspechu sú kvalitné vozidlá a zákaznícky servis. Oboje oceňujú cestujúci v 7 európskych štátoch, na železnici v Českej republike, Slovensku, Poľsku a v spolupráci taktiež v Nemecku. Je na čase posunúť aj štandard objednávanej diaľkovej a regionálnej dopravy vo všetkých týchto zemiach.

Komerčné riziko verzus záväzok verejnej služby

Prevádzkovanie služby na vlastné komerčné riziko znamená, že daná prevádzka si musí zarobiť sama na seba, inak bude v strate. Príjmy teda prichádzajú len od samotných cestujúcich a dopravca nedostáva žiadne dotácie na prevádzku z verejného rozpočtu.

Dotovanú dopravu v záväzku verejnej služby objednáva Ministerstvo dopravy ČR v prípade diaľkovej a medzinárodnej dopravy a jednotlivé kraje (medzinárodné spoje a rýchlikové spoje) v prípade regionálnej železničnej dopravy (osobné a zrýchlené vlaky). V prípade, že si na seba prevádzka danej linky lebo súboru liniek nemôže pokryť z cestovného, objednávateľ sa dopredu zmluvne zaviaže uhradiť rozdiel vo forme dotácií. Dopravca tak môže prevádzkovať linku, ktorú napríklad nevyužíva toľko ľudí a neprerábať na tom.

Komerčné riziko

 • dopravca podniká na vlastné riziko a nie je dotovaný štátom
 • dopravca určí, na ktorú linku chce vstúpiť
 • dopravcovi ide o čo najvyšší zisk, aby mohol službu rozvíjať

Záväzok verejnej služby

 • dopravca nepodstupuje riziko: prípadné straty preplatí objednávateľ
 • diaľkovú a medzinárodnú dopravu objednáva Ministerstvo dopravy ČR zo štátneho rozpočtu
 • regionálnu dopravu objednávajú kraje s príspevkom zo štátneho rozpočtu
 • objednávateľovi ide o čo najvyššiu dopravnú obslužnosť

Súčasné ciele dopravy v záväzku verejnej služby

Hlavným cieľom objednávateľov aj dopravcov je zaistiť verejnú službu a čo najviac zvýšiť obsadenosť jednotlivých spojov. Čím viac cestujúcich na danom spoji bude cestovať, tým viac si na seba spoj zarobí a tým menej peňazí bude daná linka vyžadovať z verejných rozpočtov.

CIEĽ: ZVÝŠIŤ OBSADENOSŤ

 • OBJEDNÁVATELIA MAJÚ V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE NAJVÄČŠÍ VÝBER MEDZI DOPRAVCAMI V HISTÓRII
  • možnosť porovnávania ponúk v rámci súťaží, ev. priameho zadania (tržnej konzultácie pre porovnanie ponúk)
 • OKAMŽITÉ ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY A LEPŠIE VYUŽITIE A KONTROLA VEREJNÝCH PEŇAZÍ
  • každá koruna od kraja na dopravu v kraji ako dlhodobá investícia do služieb
 • ATRAKTIVITA DOPRAVY JE DÁNA CELISTVOSŤOU SLUŽBY
  • nielen nové vozidlá, ale aj služby na palube, Wi-Fi, nadväzné spojenia, door2door, cyklostojany, ...
 • OTVORENIE TRHU ZNAMENÁ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
  • na železnici a spojených službách, podpora pracovného trhu a podnikania pre celý región
 • V DOPRAVE V ZÁVÄZKU VEREJNEJ SLUŽBY NEEXISTUJÚ LUKRATÍVNE A NELUKRATÍVNE TRATE
  • existujú len trate, kde je možná komerčná nedotovaná prevádzka, a trate, kde je potrebné dopravu zaistiť a spolufinancovať z verejného rozpočtu

Regionálna doprava ako komplexná služba

Regionálna doprava však nemôže byť len vlak, ale vždy by ho mali doplňovať aj ďalšie súvisiace služby, ako nadväznosť dopravných spojení, možnosti ľahkej osobnej prepravy po meste, doplnkové služby na palubách a dobrá základná výbava vozidiel. Takto by mala vyzerať komplexná regionálna doprava pre najlepšie využitie železnice pre cestujúcich.

VOZIDLÁ

 • Nízkopodlažné
 • Bezbariérové
 • Klimatizované
 • Wi-Fi
 • Automaty s občerstvením
 • Audiovizuálny informačný systém
 • Preprava bicyklov a lyží

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Cyklostojany a prístrešky na zastávkach
 • Požičovne bicyklov / kolobežiek
 • Carsharing
 • Parkovanie
 • Door2Door doprava

NADVÄZNÁ DOPRAVA

 • Náhradná doprava musí byť plnohodnotná a len výnimočná
 • Musí byť zohľadnená aj doprava z / na stanicu

INVESTÍCIE DO INFRAŠTRUKTÚRY

 • Aktívny lobbing za investície
 • Stanica, trate, elektrifikácia, bezpečnosť

PROPAGÁCIA REGIÓNU

 • Spolupráce s kultúrnymi akciami
 • Podpora turistického ruchu

Spôsob výberu dopravcu

Podľa súčasnej legislatívy môžu objednávatelia dopravcu vybrať v súťaži alebo zadať priamo na základe porovnania ponúk dopravcov v rámci trhovej konzultácie.

VEREJNÁ SÚŤAŽ

 • Pri viacerých ponukách
 • Najneskôr od 2023 povinné na všetky výkony, do tej doby je možné viac porovnávať v rámci tzv. tržných konzultácií v režime priameho zadania

VÝHODY

 • Maximálna miera transparencie
 • Pravdepodobne sa podarí dosiahnuť nižšie ceny dopravného výkonu
 • Zmluvu je možné uzavrieť až na 15 rokov (odpisy je teda možné rozložiť do dlhšieho obdobia a tým pádom dosiahnuť nižšie ceny)

NEVÝHODY

 • Vyžaduje presne stanovené zadávacie podmienky

PRIAME ZADANIE

 • Možné uzavrieť len do roku 2023 (s najdlhšou platnosťou zmluvy do roku 2033)
 • Je možné využiť po porovnaní viacerých ponúk v rámci tzv. tržných konzultácií

VÝHODY

 • Možnosť voľnejšieho stanovenia zadávacích podmienok
 • V priebehu kontraktu je možné do prevádzkového súboru výraznejšie zasahovať

NEVÝHODY

 • Menej transparentného postupu, môže viesť k diskriminácii niektorých dopravcov
 • Riziko vyššej ceny než v prípade verejnej súťaže
 • Zmluvu je možné uzavrieť maximálne na 10 rokov (tzn. že fixné náklady budú rozložené na kratšiu dobu)

Proces prideľovania výkonu v záväzku verejnej služby

Uzavretie zmluvy s dopravcom o výkone v záväzku verejnej služby je časovo pomerne náročné: všeobecne platí, že je nutné záležitosť začať riešiť aspoň 36 mesiacov predtým, ako by mala byť zahájená prevádzka na danej linke, a to kvôli legislatívnym požiadavkám a dostatočnému množstvu času, aby dopravca zvládol prevádzku pripraviť (hlavne zaistiť potrebné vlakové jednotky a nastaviť procesy na prevádzku potrebné - predaj lístkov, reklamácie, zákaznícke centrum, predajné miesta,...).

Uzatváranie zmlúv o poskytovaní verejných služieb na železnici sa riadi hlavne podľa:

 1.  Nariadenie č. 1370/2007 zo dňa 23. októbra 2007 o verejných službách v preprave cestujúcich po železnici a ceste v znení Nariadenia č. 2016/2338 zo dňa 14. decembra 2016 (Nariadenie) 
 2. Zákona č. 194/2010 Sb., o verejných službách v preprave cestujúcich (Zákon), ktorý Nariadenie doplňuje.

Čo prináša otváranie trhu

Otváranie trhu na železnici a súťaž dopravcov prináša výhody ako cestujúcim, tak aj objednávateľom dopravy v záväzku verejnej služby. Vďaka súťaži dopravcovia zlepšujú a rozvíjajú svoje služby, čím do vlakov lákajú viac cestujúcich, ktorí tak menej využívajú individuálnu automobilovú dopravu a významne tak uľavujú životnému prostrediu a cestnej doprave.

 • vyššia kvalita služieb
 • nové služby pre cestujúcich
 • nižšie ceny pre cestujúcich aj objednávateľov
 • zvyšovanie počtu cestujúcich vlakom
 • menší dopad na životné prostredie
 • rozvoj multimodálnej dopravy

Leo Express v záväzku verejnej služby

Čierne vlaky Leo Express od roku 2012 jazdili len na vlastné komerčné riziko. Od decembra 2019 však začínajú aj na regionálnych tratiach. Leo Express so svojou ponukou získal zákazku v Pardubickom kraji na zaistenie dopravnej obslužnosti na Orlicku, kde bude na dvoch tratiach prevádzkovať moderné motorové jednotky Alstom LINT, ktoré sú bezbariérové, klimatizované a vybavené zásuvkami a WiFi pripojením. Navyše bude prevádzkovať zrýchlenú linku medzi Prahou, Pardubicami a poľskou Vroclavou, ktorú obslúžia elektrické jednotky Stadler FLIRT, ktoré v súčasnosti môžu cestujúci vyskúšať na našich linkách Praha - Ostrava / Košice / Krakov / Staré Město u Uherského Hradiště.

Naše vlaky však budú jazdiť aj na regionálnych tratiach na Zlínsku, kde budeme pomáhať so zaistením dopravnej obslužnosti spoločnosti Arriva. Tu taktiež nasadíme naše motorové jednotky Alstom LINT.

Viac informácií o našej regionálnej prevádzke v Pardubickom kraji nájdete tu.

Pre médiá

Tlačové správy, grafické materiály a ďalšie informácie pre médiá nájdete tu.

Kontakt

Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte nás na: [email protected]

Viac informácií sa môžete dozvedieť aj v našej prezentácii. STIAHNUŤ PREZENTÁCIU [PDF]

Prihlásiť sa do vernostného programu Smile Club

alebo
Zabudnuté heslo

Ešte nemáte účet?

Prihlásením súhlasím s podmienkami vernostného programu, so spracovaním osobných údajov a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno lístkov je možné len do leo kreditu.