Train timetables

Prague - Přerov - Ostrava - Košice ↔ Košice - Ostrava - Přerov - Prague

Prague - Kraków ↔ Kraków - Prague

Přerov - Staré Město u UH ↔ Staré Město u UH - Přerov

(Praha / Č. Třebová -) Ústí n.O. - Letohrad - Mlýnický Dvůr / Hanušovice

Lichkov - Klodzko - Wrocław ↔ Wrocław - Klodzko - Lichkov