Vlakový cestovný poriadok

Praha - Přerov - Ostrava - Košice ↔ Košice - Ostrava - Přerov - Praha

Praha - Krakov ↔ Krakov - Praha

Praha - Lichkov - Wrocław ↔ Wrocław - Lichkov - Praha

Praha - Pardubice - Ústí n. Orlicí ↔ Ústí n. Orlicí - Pardubice - Praha

Ústí n. Orlicí - Mlýnický Dvůr ↔ Mlýnický Dvůr - Ústí n. Orlicí 

Dolní Lipka - Hanušovice ↔ Hanušovice - Dolní Lipka