Kompenzácie za meškanie

Kedy mám nárok na vrátenie peňazí?

Vieme, že meškanie dokáže človeku znepríjemniť deň. Preto vám za to ponúkame kompenzáciu aj vtedy, keď nie je spôsobené našou vinou.

Výška kompenzácie závisí na dobe meškania. Najčastejšou príčinou zrušení spojov sú mimoriadne udalosti (nehoda, nepriaznivé počasie, neprejazdnosť trate) alebo prevádzkové dôvody.

60–119 minút25 % ceny cestovného
Nad 120 minút50 % ceny cestovného
Zrušený spoj100 % ceny cestovného / presadenie na iný spoj 

Ako požiadať o kompenzáciu?

Vyberte jednu z foriem kompenzácie a postupujte podľa pokynov v chate. Ozveme sa vám najneskôr do 24 hodín.

  1. Kontaktujte nás cez online chat s číslom lístka, ktorý chcete prerezervovať alebo kompenzovať.
  2. Číslo lístka nájdete v pdf lístku v emaily po zakúpení lístka alebo vo svojom Smile Club účte.
  3. Po preverení nároku na kompenzáciu vám vrátime peniaze najneskôr do 30 dní.

Najčastejšie otázky

Výňatok z právnych predpisov vzťahujúcich sa k uplatňovaniu nároku cestujúceho z prepravnej zmluvy

Uplatnenie nároku z prepravnej zmluvy, a tým aj požiadavky na vrátenie cestovného, musí byť oprávneným cestujúcim uplatnené bez zbytočného odkladu v súlade s ustanovením § 39 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 175/2000 Zb., o prepravnom poriadku pre verejnú vlakovú a cestnú osobnú dopravu (ďalej len "prepravný poriadok"), a to najneskôr v lehote šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia cesty alebo odo dňa, kedy mala byť cesta uskutočnená, ak ide o vrátenie cestovného (neplatí pre vrátenie cestovného súvisiace s nenastúpením cestujúceho na cestu z dôvodu, ktoré sú na jeho strane). Ak nie je požiadavka uplatnená v uvedenej lehote, požiadavka zaniká.

V súlade s ustanovením § 39 odst. 2 prepravného poriadku, vybaví LE požiadavku na vrátenie cestovného najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia podanej žiadosti.

Prihlásiť sa do vernostného programu Smile Club

alebo
Zabudnuté heslo

Ešte nemáte účet?

Prihlásením súhlasím s podmienkami vernostného programu, so spracovaním osobných údajov a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno lístkov je možné len do leo kreditu.